You are here

Amistar SUN – Hosszú hatástartamú gombaölő szer a napraforgó legfontosabb szár és levélbetegségei ellen

Hír
2021.03.30.
  • Mindkét hatóanyaga valódi szisztemikus hatással rendelkezik – az egyik leghatékonyabb preventív gombaölő szer
  • Kimagasló hatás fóma és alternária ellen
  • Bizonyított terméstöbblet minden évjáratban: + 60.000 Ft/ha plusz árbevétel
  • Erőteljes élettani és zöldítő hatás
  • Kiváló keverhetőség (pl. levéltetvek ellen Judo vagy poloskák ellen Monospel inszekticidekkel, illetve bór tartalmú levéltrágyákkal)
  • Repcében is használható

Két rekordtermést hozó év után, 2020-ban a napraforgó termésátlaga némileg elmaradt (2 846 kg/ha, forrás: AKII) a korábbi évekétől. Azonban ez az eredmény még mindig világviszonylatban kiemelkedő terméseredményt jelent. Az alacsonyabb termésátlag számos tényező együttes hatásának köszönhető. Elsősorban a rendkívül száraz, és emellett hideg április-májusi időjárás miatt gyenge kelés, vontatott kezdeti fejlődés jellemezte a napraforgót. Aztán május végén-június elején, különösen az alföldi napraforgó termesztő vidékeken kezdődő szélsőségesen csapadékos időjárás miatt számos régióban nem, vagy csak későn tudták elvégezni a kórokozó gombák elleni védekezést (ezeken a vidékeken jelentősebb fertőzést lehetett tapasztalni). Ezek jelentősen csökkentették az elérhető terméspotenciálokat. Azonban a tavalyi év számos tapasztalattal szolgált a következő évek védekezési stratégiájához. Mik ezek?

A kórokozók dominancia viszonyai átalakultak az elmúlt 20-25 évben. A 90-es évek végén a diaportés szárfoltosság (Diaporthe helianthi 1. kép) határozta meg a védekezések irányát és mikéntjét.

1. kép Diaportés szárfoltosság
1. kép Diaportés szárfoltosság

A peronoszpóra (Plasmopara halstedii 2. kép) is gyakran felütötte a fejét.

​2. kép Peronoszpóra fiatal növényen
2. kép Peronoszpóra fiatal növényen

Mellette a fehérpenészes szártő- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum 3-4. kép) és szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea 5. kép) okozott jelentős gondokat, különösen tányéron.

3. kép Fehérpenészes szárrohadás
3. kép Fehérpenészes szárrohadás

4. kép Fehérpenészes tányérrothadás
4. kép Fehérpenészes tányérrothadás

5. kép Szürkerothadás tányéron
5. kép Szürkerothadás tányéron

Aztán a diaporte gyakorlatilag eltünt, de a klímaváltozásnak is köszönhetően más betegségek töltötték be az űrt és váltak dominássá. Ide lehet sorolni az alternáriás levél- és szárfoltosságot (Alternaria helianthi, A. helianthinficiens 6. kép), és a fómás vagy fekete szárfoltosságot (Phoma macdonaldii 7. kép).

6.kép Alternáriás szárfoltosság
6.kép Alternáriás szárfoltosság

7. kép Fómás szárfoltosság
7. kép Fómás szárfoltosság

Ezek közös jellemzője, hogy a fertőzés átterjedhet a növény bélszövetére is, az idő előrehaladtával szártörés és így jelentős terméscsökkenés következik be. A diaporte az elmúlt években nem okozott számottevő terméskiesést, köszönhetően ez egyrészt a folyamatosan megjelenő, modern nemesítésű hibrideknek, valamint a tudatos fungicides védekezési technológiáknak.  A szubtrópusi eredetű, de rendkívül polifág hamuszürke vagy makrofominás szárkorhadás és hervadás (Macrophomina phaseolina) aszályos, meleg nyarakon okoz jelentős gondot. A védekezés ellene levélfungicidekkel nem lehetséges. Szintén meleg nyarakon jelenik meg egyre korábban a napraforgó rozsda (Puccinia helianthi 8. kép), amely jelentős levélfelület veszteséget képes okozni. A peronoszpóra manapság már nem jelentkezik komoly problémát okozva, ami elsősorban az ellenálló hibridek nemesítésének és a hatékony gombaölő szeres csávázásnak köszönhető. A fehérpenész továbbra is fontos kórokozó maradt, de főleg esős, csapadékos nyarakon okoz gondot, amiből viszont egyre kevesebb van.

8. kép Napraforgó rozsda levélen
8. kép Napraforgó rozsda levélen

2020-as tapasztalatok szerint, aki május legvégén vagy június elején el tudta végezni a gombaölő szeres kezeléseket, az gyakorlatilag megnyerte a kórokozók elleni küzdelmet. Az ezt követő időben a sok csapadék miatt (főleg a keleti országrészben) nem, vagy csak későn lehetett elvégezni a kezeléseket. Ezek következtében jelentős, elsősorban alternáriás, illetve fómás levél- és szárfoltosság fertőzés alakult ki, ami a termésátlagokon is meglátszott. Tehát aki nem várt ki a védekezéssel, hanem amikor a napraforgó elérte a 6-8 lomblevélpáros állapotot és védekezett, az egészséges állományokkal várhatta a betakarítást. Ehhez viszont olyan készítmény kellett, ami a hosszú hatástartammal és kiváló felszívódó tulajdonságokkal rendelkezik. Ezeknek a követelményeknek az Amistar SUN tökéletesen megfelel.

Az Amistar SUN két felszívódó hatóanyagot tartalmaz (200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenokonazol) gyári kombinációban, amely mind az abiotikus, mind a biológiai faktorokkal szemben hatékony védelmet biztosít. Ez a felszívódó hatás egyedülállóvá teszi a terméket a napraforgó gombaölő szerek piacán. Jó vízoldékonyságának köszönhetően a növény minden részébe eljut. A strobilurinok közül egyedül az azoxistrobin rendelkezik valódi felszívódó hatással, a többi csak lokálszisztemikus. Csúcs és gyökérirányba is szállítódik a xilemben. Hasonlóan csak lokálszisztemikusak az SDHI hatóanyagok is. A difenokonazol jellemzően csúcsirányba mozog a növényen belül, de transzlamináris hatással is bír. Mindkét hatóanyag kiváló hatékonysággal rendelkezik az alternária ellen (1. ábra).

1. ábra: Amistar SUN hatékonysága 50 nappal a kezelést követően alternáriával erősen fertőzött állományban (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, Komárom-Szőny, 2020, n=1, kezelés ideje: 2020.07.06. csillagbimbós állapot vége)
1. ábra: Amistar SUN hatékonysága 50 nappal a kezelést követően alternáriával erősen fertőzött állományban (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, Komárom-Szőny, 2020, n=1, kezelés ideje: 2020.07.06. csillagbimbós állapot vége)

A difenokonazolnak kimagasló hatékonysága van a triazolok között fóma ellen. A fehérpenész ellen mindkét hatóanyag átlagos hatékonysággal rendelkezik, azonban a hatóanyagok közötti szinergizmus (vízoldékony, jól mozgó azoxistrobin, zsíroldékony, könnyen bejutó és felszívódó difenokonazol) adja az Amistar SUN átlagot jelentősen meghaladó hatékonyságát. A napraforgó rozsdával szemben kiváló hatékonyságú az azoxistrobin, továbbá jelentős élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatással is rendelkezik. 2018-ban RGB kamerával szerelt drónnal felvételeztük az egyik kísérleti terület egyes parcelláit, majd szoftver segítségével meghatároztuk a LAI (levélfelületi index, növénytömeg jellemzésére használatos) index értékét, valamint a parcellákon lévő növények zöld színárnyalatainak %-ban kifejezett mennyiségét (2. ábra). Az Amistar SUN-nal kezelt parcellák mutatták a legnagyobb LAI index értéket, valamint a sötétzöld színárnyalat is az Amistar SUN-nal kezelt parcellákban volt a legmagasabb. Ez alátámasztja a termék kiváló zöldítő hatását, amely a fotoszintézis hatékonyságára is pozitívan hat, végső soron a betakarítandó terméshozamra is.

2. ábra: Amistar SUN kezelés hatása a növényállomány LAI index értékére és zöld levélfelületére (Syngenta fejlesztői kísérlet, 2018, n=1, 21 nappal kezelést követően, kezelés ideje: 6-8 lomblevélpáros állapot)
 

Kezeletlen kontrollZöld levélfelület % a parcellábanTeljes zöld levélfelület a parcellában %
világoszöld22,37133,839
sötétzöld11,468
Amistar Sun 1.0 l/ha
világoszöld31,72555,787
sötétzöld24,062
Versenytárs 0.5 l/ha
világoszöld28,0944,696
sötétzöld16,606

2. ábra: Amistar SUN kezelés hatása a növényállomány LAI index értékére és zöld levélfelületére (Syngenta fejlesztői kísérlet, 2018, n=1, 21 nappal kezelést követően, kezelés ideje: 6-8 lomblevélpáros állapot)

A termék hatóanyagai legalább 3-4 hetes hatástartamot biztosítanak. Két kezeléssel akár 6-8 hetes védelmet biztosíthatunk, így a napraforgó számára legveszélyesebb időszakot le lehet védeni szármegnyúlástól a virágzás végéig. Az ezután bekövetkező fertőzések már nem okoznak jelentős termésveszteséget. Az elmúlt 4 évben végzett fejlesztési kísérleteinkben a kétszeri Amistar SUN kezelés plusz 400-700 kg/ha terméshozamot eredményezett a kezeletlen kontrollhoz képest (3. ábra).

3. ábra: Amistar SUN hatása a terméshozamra (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017-2020, n=8, kezelés ideje: 6-8 pár leveles BBCH 17 és csillagbimbós állapot vége-virágzás előtt BBCH 59)
3. ábra: Amistar SUN hatása a terméshozamra (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017-2020, n=8, kezelés ideje: 6-8 pár leveles BBCH 17 és csillagbimbós állapot vége-virágzás előtt BBCH 59)

A 2020-as termesztési évben jelentősebb mértékben az alternáriás levél- és szárfoltosság lépett fel, azonban az Amistar SUN a cég fejlesztési kísérleteiben bizonyította kiváló hatékonyságát ezen kórokozó ellen (4. ábra).

4. ábra: Amistar SUN hatékonysága alternáriás levél- és szárfoltosság ellen 21 nappal a kezelés után (Syngenta fejlesztői kísérlet 2020, n=2, kezelés ideje: 6-8 pár leveles állapot)
4. ábra: Amistar SUN hatékonysága alternáriás levél- és szárfoltosság ellen 21 nappal a kezelés után (Syngenta fejlesztői kísérlet 2020, n=2, kezelés ideje: 6-8 pár leveles állapot)

Az elmúlt 4 évben végzett vizsgálatok szerint a kezelés minden évben megtérült (5. ábra). Minden befektetett 1 Ft-ra 2-3 Ft jövedelem jutott. Ki lehet jelenti, hogy a napraforgóban Amistar SUN-nal végzett gombaölő szeres kezelés az egyik legnagyobb profitot kínáló technológia. A kezelések hatására több, mint 60 ezer Ft/ha többletbevétel és közel 45 ezer Ft/ha nyereség keletkezett (évjáratonként eltérő mértékben).  A 2021-es terményárak (140-160 eFt/ha) pedig tovább növelik a technológia profittermelő képességét.

ÉVKezeletlen termés t/haAmistar SUN 1l/haPlusz termés t/haÁtlag terményár (Ft/t) KSHPlusz ÁB Ft/haNyereség Ft/haSzerköltség (1l/ha) + Kijuttatás Ft/ha1Ft-ra jutó profit (Ft)
20172,83,50,7109.30076.51059.010175003,37
20184,14,50,494.80037.92019.920180001,10
20193,13,70,697.40058.44039.940185002,15
20203,063,680,62117.40072.78853.788190002,83
Átlag3,2653,8450,58104.72561.414,543.164,5190002,27

5. ábra: Amistar SUN kezelés hatása az árbevételre és nyereségre a napraforgó termesztésében (forrás: SY fejlesztői kísérletek, 2017-2020, n=8)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Amistar SUN első kijuttatását, ahogy az a technológiai ábrán is látható (6. ábra) a kultúrnövény 6-8 levélpáros állapotában kell elvégezni. Ekkor még akár szántóföldi géppel is elvégezhető a kezelés, de ha van lehetőség nagy hasmagasságú, önjáró permetezőgéppel dolgozni, akkor jelentősen megnő a területteljesítmény és lerövidül az adott területegység kezelésére fordított idő. Ez a kezelés június elejétől ad védelmet a virágzásig, június végéig-július elejéig. A 2. kezelést csillagbimbós állapot végén, virágzás előtt javasoljuk elvégezni. Ez védelmet nyújt a később bekövetkező levél és szárfertőzések, illetve a tányérbetegségek döntő hányada ellen a virágzás végéig. A két kezeléssel 6-8 hetes védettséget biztosítva a legveszélyesebb időszakban (június-július) tudjuk megvédeni a napraforgót.

Mindkét kezeléskor lehetőség van a rovarok elleni védelemre. A korábbi védelemnél elsősorban a levéltetvek fertőzöttségét kell vizsgálni. Ha szükséges, akkor tankkombinációban a Judo 1,25 l/ha dózisban történő használatát javasoljuk. Mind kontakt, mind felszívódó hatása is van, így a rejtett helyen lévő kártevők ellen is hatékony. A virágzás előtt jelennek meg tömegesen a poloskák. Ellenük a méhekre nem jelölésköteles Monospel 24 EW megfelelő választás. Dózisa 0,2 l/ha. Mindkét alkalommal érdemes bórtartalmú levéltrágyával együtt kijuttatni a gomba, vagy rovarölő szert. Ezzel lehet segíteni a megtermékenyülés és kötődés mértékét.

Mindkét kezeléssel elkerüljük a méhek fő rajzási idejét, a kezelést virágzás előtt végezzük, így a velük történő találkozás esélye gyakorlatilag a nullára redukálódik.
Az Amistar SUN javasolt dózisa 0.8 – 1.0 l/ha, 250-400 l/ha vízmennyiséggel. Fertőzésveszélyes időszakban lehetőség szerint törekedni kell a preventív védekezésre. Ügyeljünk a jó permetléfedettségre, ezért fúvókaválasztásnál célszerű a kettős réses típusok mellett dönteni.

Napraforgó növényvédelme - 2021
6. ábra: Syngenta növényvédelmi technológiai megoldások napraforgóban

Összefoglalásként elmondható, hogy az Amistar SUN hatékony megoldást és védelmet nyújt a napraforgó legfőbb betegségeivel szemben, a termék az intenzív termesztéstechnológia szerves részét képezi, használatát követően egészséges, megfelelő mennyiségű és minőségű termés takarítható be, ezáltal egyértelműen megtérülő befektetés. Idén se feledkezzenek meg róla!

Boros Szilárd
Fejlesztőmérnök, fungicidek/PGRs
Papp Zoltán
Napraforgó és kukorica növényvédő szerekért felelős termékmenedzser
Syngenta

Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.
A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.