You are here

Amistar SUN – Garancia a nyereséges napraforgó termesztéshez

Hír
2019.07.04.

Magyarország napraforgó termesztése világviszonylatban kiemelkedő. Tanúsítja ezt a 2018-ban elért 3,002 t/ha-os országos termésátlag, aminek alapja a termelők által alkalmazott intenzív termesztéstechnológia és szakmai tudás. A magas terméshozam egyik kulcsfontosságú eleme az adott termőhelynek és termesztési körülményeknek leginkább megfelelő és nagy termőképességű hibrid, ehhez a Syngenta Kft. 2019-ben 12 hibridből álló portfóliójával járul hozzá. További eszköz a kimagasló terméseredmény növelésére növényvédelmi oldalról olyan gombaölő szer alkalmazása, amely a kórokozók elleni védelmen túl élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatással is rendelkezik.

A napraforgót egy adott tenyészidőszakban számos kórokozó fertőzheti, amelyek mind hatással lehetnek a várható termés mennyiségére és minőségére. A kórokozók által okozott betegségek közül mindenképpen szükséges megemlíteni az alternáriás levél- és szárfoltosságot (Alternaria helianthi, A. Helianthinficiens), és a fómás, vagy fekete szárfoltosságot (Phoma macdonaldii). Ezek közös jellemzője, hogy a fertőzés átterjedhet a növény bélszövetére is, az idő előrehaladtával szártörés és ezáltal jelentős terméscsökkenés következik be. A diaportés levél- és szárfoltosság (Diaporthe helianthi) az elmúlt években nem igazán fordult elő és nem okozott számottevő terméskiesést, köszönhető ez egyrészt a folyamatosan megjelenő, modern nemesítésű hibrideknek, valamint a tudatos fungicides védekezési technológiának. A teljesség igénye nélkül megemlítendő még a fehérpenészes és szürkepenészes szár- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea), ezek szintén nagyobb termésveszteséget képesek okozni, elsősorban esős, csapadékos nyarakon kell velük számolnunk. Napraforgó esetében a fehérpenészes szár- és tányérrothadásnak háromféle megjelenési formája van: szártő rothadás vagy hervadás (bármely növekedési szakaszban felléphet), szár középső részének rothadása (jellemzően idősebb növényeken) és tányérrothadás (kifejlett növényeken). A mai hibridek nagy része a nemesítésnek köszönhetően ellenálló a tányérszklerotíniával szemben. A kórtani mellett nem elhanyagolható az abiotikus tényezők sok esetben terméslimitáló hatása sem, pl.: csapadékszegény, aszályos időjárás.

A Syngenta Kft. napraforgó fungicid portfóliójában lévő Amistar SUN egyszerre képes hatékony megoldást nyújtani a termést veszélyeztető kórtani és időjárási eredetű tényezőkre. Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációját tartalmazza. Azoxistrobin tartalma jelentős élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatással rendelkezik. A kezelés után a növényekben megnő a klorofilltartalom és a nitrogén felvétel, fokozódik az antioxidáns hatás, lecsökken az etilénszintézis és a sztomatikus légzés, forró nyári időszakban fokozódik az aszálytűrés, a növények kezeletlen társaikhoz képest tovább asszimilálnak, ez egyben nagyobb várható termést is jelent. A Syngenta Kft. 2018. évi fejlesztői kísérleteiben igazoltuk, hogy a csillagbimbós állapotban Amistar SUN-nal kezelt parcellák növényei a versenytárs termékkel kezelt, valamint a kezeletlen kontroll növényeihez képest a forró nyári napokon kevésbé mutatták a vízhiány jeleit, hőmérsékletük alacsonyabb volt, szervesanyag-beépítésüket akadálytalanul folytatták (1. ábra). Az azoxistrobin fotostabilitása a legmagasabb a strobilurin csoport hatóanyagai között, 78 órás fényhatást követően hatékonyságának 50%-a megmarad. Szisztémikus, transzlaminárisan és a xilemben is mozog, magas vízoldékonysága által a növény minden részébe eljut. Hatásspektrumába tartozik a napraforgó alternáriás betegsége és jó hatással rendelkezik preventív módon kijuttatva szklerotíniás betegség ellen is.

Az Amistar SUN-nal kezelt növények aszályban is hatékonyabban fotoszintetizálnak (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet, 2018, Boros Szilárd, n=3)

1. ábra: Az Amistar SUN-nal kezelt növények aszályban is hatékonyabban fotoszintetizálnak (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet, 2018, Boros Szilárd, n=3)

A termék másik szisztémikus, preventív és kuratív hatással is rendelkező hatóanyaga a difenokonazol, a triazol csoport hatóanyagai között a legjobb hatékonysággal rendelkezik a napraforgó fómás, alternáriás (2. ábra), diaportés betegségei ellen. Az alternáriás levél- és szárfoltosság által okozott termésveszteség súlyosabb esetekben elérheti a 30-50 %-os mértéket is. A difenokonazol hatásspektrumába tartozik a napraforgó rozsda (Puccinia helianthi) és szürkepenészes szár- és tányérrothadás is. Zsíroldékonysági képessége kiváló, ennek következtében kezelés után gyorsan bejut a növényekbe, mivel rendkívül jól oldja a levelek viasz-és kutikula rétegét.

Csillagbimbós állapotban kezelt növényállomány Alternaria helianthi fertőzöttsége (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2018, Boros Szilárd, n=3)

2. ábra: Csillagbimbós állapotban kezelt növényállomány Alternaria helianthi fertőzöttsége (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2018, Boros Szilárd, n=3)

Terméshozamra gyakorolt hatása kiemelkedő, köszönhetően a korábban már említett azoxistrobinnak. A 2018-as év fejlesztői kísérleteiben három kísérleti helyszín átlagában az Amistar SUN-nal kezelt növényállomány a kezeletlen kontrollhoz képest plusz 390 kg/ha termést eredményezett (3. ábra).

Csillagbimbós állapotban végzett Amistar SUN kezelés hatására jelentős terméstöbblet érhető el (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2018, Boros Szilárd, n=3)

3. ábra: Csillagbimbós állapotban végzett Amistar SUN kezelés hatására jelentős terméstöbblet érhető el (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek, 2018, Boros Szilárd, n=3)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Amistar SUN kijuttatását napraforgóban a kultúrnövény 6-8 levélpáros állapotától virágzás kezdetéig lehet elvégezni 0,8 – 1,0 l/ha-os dózisban, 250-300 l/ha vízzel. Fertőzésveszélyes időszakban lehetőség szerint törekedni kell a preventív védekezésre. Ügyeljünk a jó permetléfedettségre, ezért fúvókaválasztásnál célszerű a kettős réses, légbeszívásos típusok mellett dönteni. A csillagbimbós állapot végén (BBCH 59-60) 1,0 l/ha-os dózisban végzett kezelés jelentős termésnövelő hatást eredményez és megbízható betegségekkel szembeni védelmet nyújt a tenyészidőszak teljes hátralévő részére.

Összefoglalásként elmondható, hogy az Amistar SUN jelentős termésbiztonságot nyújtó gombaölő szer a Syngenta Kft. kínálatában, kijuttatásával napraforgóban a kórtani és abiotikus (időjárási) eredetű terméslimitáló tényezők jelentősen csökkenthetők, a betakarításkor elért magasabb terméshozam miatt használata egyértelműen megtérülő befektetés a napraforgót magas technológiai színvonalon termesztő gazdálkodóknak.

Boros Szilárd
fejlesztőmérnök, fungicidek
Syngenta Kft.