Toprex

Utolsó módosítás:
2021.11.22.

Növekedés-szabályozó

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Kifejezetten repcére kifejlesztett gyári kombináció - a valódi repce regulátor.

Őszi káposztarepcében növekedésszabályozásra, fagykár csökkentésére, gombabetegségek elleni védelemre.

Toprex őszi kijuttatásának technológiai javaslata
 MegjegyzésDózis
Normál fejlettségű
állomány esetén
Nem áll fenn a szárba indulás veszélye.
Cél a tőszám védelem, felkészítés a télre.
0,3 l/ha
Átlagosnál erősebb
repce fejlődés esetén
Fennáll az őszi szárba indulás veszélye
(hosszú ősz, meleg, csapadékos idő,
korai vetés stb.).
Cél a télállóság növelésén túl, a növekedés visszafogása:
- Korábbi kijuttatás, 4 leveles repcében.
- Későbbi kijuttatás, 6 leveles repcében.
0,4 l/ha
0,5 l/ha

 

Toprex tavaszi kijuttatásának technológiai javaslata
Kijuttatási javaslatDózis
Kisebb lombozat esetén, korábbi kijuttatáskor.0,3 l/ha
Meleg tavasz esetén, erős repce állománynál,
tavaszi betegségek blokkolására, szárba indulásig.
0,4-0,5 l/ha

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

Őszi káposztarepce

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

 • SGH08

  SGH08

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe1 A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy paklobutrazol hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen évente egynél többször! (Maximum 62,5 g paklobutrazol/ha/év)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen nem alkalmazható.
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Rovarölő szerekkel keverhető.
  • Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel.