You are here

Moddus Evo

Utolsó módosítás:
2022.03.10.

Növekedés-szabályozó

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
DC (diszpergálható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Rugalmasan kijuttatható, biztos hatású kalászos szárszilárdító készítmény.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búza0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)
Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.
őszi
árpa
0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)
tavaszi árpa0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)
tavaszi búzaDózis: 0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)
rozsDózis: 0,3-0,5 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 25 – 49)
tritikáléDózis: 0,3-0,5 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 25 – 49)
zabDózis: 0,4 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szárbaindulás - egy szárcsomós állapot (BBCH 30-31)
gyep (vetőmag)Dózis: 0,8 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szárbaindulás - egy szárcsomós állapot (BBCH 30-31)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Gyep (vetőmag)

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékkezelési tervnek megfelelően.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, szem/arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, szem/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem-célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Legjobb hatást 8° C fok felett, a növények aktív növekedési fázisában fejti ki.
  • Ügyelni kell az egyenletes permetlé eloszlásra, az átfedések elkerülésére.
  • Gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel egy menetben kijuttatható.