A Syngenta Magyarország Kft. Mobil Applikációra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

1. Hatály

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban az ÁSZF) a Syngenta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 2., cégjegyzékszám: 01–09–072997, a továbbiakban a Syngenta) és valamely üzleti partnere (a továbbiakban a Partner, a Syngenta és a Partner együttesen a Szerződő Felek) között az applikáció letöltésével és telepítésével létrejövő szerződés (a továbbiakban: az ÁSZF) általános feltételeit tartalmazzák, amelyek alapján a Partner jogosult a Syngenta applikációjának és az az alapján működő Szolgáltatás használatára a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.
 2. A jelen ÁSZF akkor kerülnek alkalmazásra, ha a Partner letöltötte a mobil applikációt egy annak futtatására alkalmas eszközre és ezzel egy időben elfogadja a jelen szerződéses feltételeket. Az applikáció használatával a Partner ráutaló magatartással kifejezi a jelen ÁSZF ismeretét és feltételeinek elfogadását.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Syngenta a honlapján is közzéteszi (www.syngenta.hu/mobil-applikacio-aszf).
 4. A jelen ÁSZF tartalmának módosítására a Syngenta bármikor egyoldalúan jogosult. A Feltételek módosítása a módosított Feltételek magyar nyelvű verziójának a fenti honlapon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos. 1.7. A jelenleg hatályos változat hatálybalépésének napja: 2018. október 24.

2. A Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatást a Syngenta nyújtja Önnek. A Syngenta a folyamatos innováció révén arra törekszik, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Syngenta által Önnek nyújtott Szolgáltatások formája és természete esetenként előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
 2. Az applikáció off-line üzemmódban is használható, mely esetben Ön tudomásul veszi, hogy az applikáció adatai nem minden esetben naprakészek, azok elavulhatnak.
 3. Ön tudomásul veszi, hogy a Syngenta a folyamatos innováció részeként saját hatáskörében, előzetes tájékoztatás nélkül (véglegesen vagy átmenetileg) megszüntetheti a Szolgáltatás (vagy a Szolgáltatáson belüli bármely funkció) nyújtását az Ön vagy általában a felhasználók számára. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatás használatával. Nem kell külön tájékoztatnia a Syngenta-t arról, hogy felhagy a Szolgáltatás használatával.
 4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Syngenta letiltja a hozzáférését a fiókjához, akkor ez megakadályozhatja a Szolgáltatás, fiókja adatainak, illetve a fiókja részeként tárolt bármely fájl vagy más tartalom elérésében.
 5. Ön kijelenti, hogy nem fog olyan tevékenységet folytatni, amely megzavarja vagy működésképtelenné teszi a Szolgáltatást (vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervereket és hálózatokat).
 6. Ön kijelenti, hogy semmilyen célból sem reprodukálja, másolja le, értékesíti, forgalmazza vagy árusítja a Szolgáltatást, hacsak erre a Syngenta egy külön szerződésben kifejezetten fel nem hatalmazza.
 7. Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelességeinek megszegéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget (és hogy a Syngenta semmilyen felelősséggel nem tartozik sem Önnek, sem bármely harmadik félnek); Önt terheli a felelősség továbbá az ÁSZF ilyen megszegésének következményeiért is.
 8. Ön tudatában van, hogy minden olyan információ (többek között adatfájlok, írott szöveg, számítógépes szoftver, hangfájlok vagy videofelvételek vagy más képek), amelyet a Szolgáltatás vagy azok használatának keretében elér, annak a személynek a kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, akitől a tartalom származik.
 9. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó vagy abban megjelenő jog, jogcím és érdekeltség, beleértve a Szolgáltatásban fennálló szellemi tulajdonjogokat a Syngenta (vagy a Syngenta licencbe adóinak) tulajdona.
 10. Ön kijelenti, hogy nem távolít el, nem fed el és nem módosít semmilyen, a Szolgáltatáson vagy azok tartalmán elhelyezett, a saját tulajdonú jogokra vonatkozó tájékoztatót (köztük a szerzői jogi és védjegy-tájékoztatókat).
 11. Az Ön által használt applikáció esetenként automatikusan frissítéseket tölthet le a Syngenta-tól, és telepítheti őket. A frissítések célja a Szolgáltatás továbbfejlesztése és tökéletesítése, és ölthetik hibajavítások, továbbfejlesztett funkciók, új szoftvermodulok és teljesen új verziók formáját. Ön kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatának részeként elfogadja ezeket a frissítéseket és engedélyezi a Syngenta-nak hogy eljuttassa Önhöz őket.

3. Adatvédelem

 1. A Syngenta adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos tudnivalók a Syngenta adatvédelmi irányelveiben olvashatók a https://www.syngenta.com/site-services/privacy-statement címen. Ezek az irányelvek elmagyarázzák, hogyan kezeli és óvja a Syngenta az Ön személyes adatait a Szolgáltatás használata közben.
 2. Ön elfogadja, hogy a Syngenta a jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyekben, köztük a Feltételek módosításainak ügyében, e-mailben, postai levélben és a Szolgáltatáson közzétett közleményeiben juttathatja el Önnek az értesítéseket.
 3. Az applikáció nem kezel személyes adatokat. Ön tudomásul veszi az applikáció letöltésével és használatával, hogy az az Ön telefonjának GPS adatait a működése során használja.

4. Licencia

 1. A Syngenta személyes, az egész világra szóló, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos licencet ad Önnek az applikáció és a Szolgáltatás használatára, amelyet a Syngenta az általa nyújtott tevékenység részeként kínál Önnek. Ennek a licencnek az a kizárólagos célja, hogy Ön a Syngenta által biztosított és a Feltételekben megengedett módon használja a Szolgáltatást és élvezze annak előnyeit.
 2. Ön nem másolhatja, nem módosíthatja és nem fejtheti vissza az applikációt vagy annak egy részét, nem készíthet belőle származó munkát, valamint nem tehet semmilyen kísérletet az applikáció forráskódjának kinyerésére és ezt másoknak sem engedheti meg, kivéve, ha a Syngenta erre Önt írásban felhatalmazta.

5. Vegyes rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
 2. A jelen ÁSZF alkotja a teljes szerződést Ön és a Syngenta között, és az ÁSZF szabályozza az applikáció és a Szolgáltatás Ön által való használatát (kivéve az olyan szolgáltatást, amelyeket a Syngenta egyéb írásos szerződés értelmében nyújt), és felváltanak minden korábbi, az applikációval vagy Szolgáltatással kapcsolatban Ön és a Syngenta között létrejövő szerződést.
 3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a jelen ÁSZF további részének érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja.
 4. A jelen ÁSZF bármelyik rendelkezéséről – ráutaló magatartással vagy másként – történő lemondás nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt a Szerződő Felek által cégszerűen aláírt, rájuk nézve kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja elő.