Sokfunkciós szegélyek a mezőgazdasági tájban

Az elmúlt évtizedekben 20-40%-kkal csökkent a beporzó rovarok száma és fajgazdagsága. Rohamosan csökken más állatfajok egyedszáma is. Ez döntően a rovarok, vadak életterének  beszűkülése és a táplálkozó területek hiánya okozza.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában (KAP) a biodiverzitás növelés támogatása kiemelt helyen szerepel, és külön nemzeti programok is támogatják ezeket a célokat. A vadon élő állatfajok élőhely és táplálékforrás biztosítását a mezőgazdasági gazdálkodók, mint közjavakat állítják vissza – amit a KAP támogatásokkal ér el.

A beporzó rovarok számának fenntartása a termelő gazdasági érdeke is, mert a termesztett növények 80%-ának termékenysége a beporzástól függ.
Ennek elősegítésére indította el a Syngenta 2009-ben Magyarországon a Beporzó programot, ami a vadon élő rovarfajok élettereit kívánta növelni a célul kitűzött több tízezer hektárnyi méhlegelő kialakításával.  

Miről szól a program?

A program keretében a hazai viszonyoknak megfelelő méhlegelő vetőmagkeveréket állítottunk össze. (Méhlegelőnek nevezzük egy környék mindazon növényeinek az összességét, amelyek a méhek számára táplálékot, nektárt, virágport vagy más szükséges anyagokat szolgáltatnak.) A telepítés több évre szól, így növényi összetétele is ennek megfelelő. A keverék tíz, zömmel pillangós virágú növényből áll, egyéves és évelő növényeket is tartalmaz és már a telepítés évében nagy virágtömeget ad.

A vetőmagkeveréken túl a méhlegelők művelésére gyakorlati tanácsokat is adunk. Kidolgoztuk a növénysávok és területek célszerű üzemi elhelyezési módjait, a területek művelésének technológiáját és a vetőmagot Méhlegelő vetőmag keverék néven elérhetővé tettük a gazdálkodók számára. A vetőmagot a Lajtamag Kft forgalmazza. 

A Syngenta mint jó mezőgazdasági gyakorlatot” ajánlja a méhlegelők telepítését a gazdálkodók számára a mezőgazdasági táblák szegélyeibe.Kutatási programokkal, technológia fejlesztéssel igyekszünk népszerűsíteni a rovarlegelők kialakítását a termelők körében.

Növekszik a biodiverzitás

Sokéves monitoring vizsgálataink alapján megfigyeltük, hogy a rovarok mellett a madarak és az emlős vadállatok táplálkozó és szaporodási helyeiként is megfelelnek azok a területek, amit a hazai viszonyokra kifejlesztett vetőmag keverékkel elvetett területek kínálnak.
A 3-4 évig fennmaradó és folyamatosan virágzó növénykeverék sávok és területek megtöbbszörözték a vadméhek egyedszámát és fajgazdaságát, a háziméhek látogatását a mezőgazdasági táblák szomszédságában. Fácánok, fürjek élnek és fészkelnek benne, nyulak, őzek látogatják.

Csökken a talajerózió

Talajerózió elleni, talajvédelmi programban, a megfelelően elhelyezett biodiverzitás sávok fékezik a heves csapadékok talajpusztító hatását, és a talajhordalék élővizekbe jutását. Így a jó mezőgazdasági gyakorlattal” kettős célt lehet elérni: a talajfelszín védelmét és a csapadék talajba vezetését, illetve a rovarok, madarak és kisemlősök faj- és egyedszámának növelését a mezőgazdasági táblák közvetlen közelében.

A vadkárok ellen is hatásos

A mezőgazdasági táblák szegélyeiben kialakított biodiverzitás szegélyek segítenek fenntartani a biológiai sokféleséget. E területeken a beporzó rovarok mellett sok más rovar is felszaporodik, valamint beköltöznek a madarak, rágcsálók, szaporodnak az apróvadak, a vadmadarak és látogatják a nagyvadak. A nagyvadak okozta mezőgazdasági károk is jelentősen csökkenthetők a szegélyek kialakításával.
Az elmúlt évektől elérhető egy kifejezett Vadlegelő vetőmag keverék is, amit apró- és nagyvadak számára fejlesztettünk ki vadgazdaságokkal együttműködve. A vetőmag keveréket a Lajtamag Kft.-nél lehet beszerezni.

A termelők számára is előnyös

A program a gazdák számára a terület más jövedelem termelő használatát is javasolja: pl. háziállat takarmányozás (széna, szenázs), a vadgazdálkodók élőhely és táplálkozó helyként, illetve nagyvadak takarmányozására való használatának lehetőségét. Ezek a színes, virágzó területek emelik a mezőgazdasági táj esztétikai értékét.
Így a program a biológiai sokszínűség megőrzése, illetve növelése mellett hozzájárul a mezőgazdasági táj védelméhez, olyan módon, hogy közben javítja a növénytermesztés jövedelmezőségét, a növénytermesztés termelékenységének megőrzése mellett.

Az elmúlt években több száz szántóföldi termelővel, gyümölcs- és szőlőtermelővel, természetvédelmi területek gazdáival, vadgazdálkodókkal és méhészekkel működtek együtt a program megvalósításban.

Fenntarthatóság

Ismerje meg a Syngenta fenntarthatósági szemléletét.