Safecross

SafecrossA Syngenta innovációja - SAFECROSS™  hibridizációs rendszer

 

A mezőgazdaság területén elsősorban a megnövekedett termelési, feldolgozási igények teszik szükségessé folyamatosan az innovációt olyan kényszerítő körülmények mellett, mint a termőhelyi adottságok évről évre való változása, és az egyre szélsőségesebb biotikus és abiotikus korlátozó tényezők mivolta. Így változatos, gyakran gyengébb és termelési szempontból kockázatos termőhelyeken kell elvégezni egyes növényfajok termesztését. Ez hatványozottan igaz olyan technológiai szempontból érzékeny növénykultúrára, mint az őszi káposztarepce.

A repcetermesztés technológiájában mi úgy látjuk, hogy a megfelelő hibridhasználat lehet az alapja a termőhelyi alkalmazkodás biztosításának. A hibridek plasztikusabb vetésidejének és a megválasztott vetésidő interakciójának eredőjeként. Ezzel természetesen nem zárjuk ki a fajtaválasztás lehetőségét, de elsősorban kedvező termőhelyeken, optimális termesztés technológia megléte mellett látjuk annak jövőjét. Ennek alapján mit is csinál a Syngenta a repcenemesítésben, kutatásban?

Még fut a fajtanemesítés, ahol a cél magas termőképességű, s mindinkább magas olaj és olajsavtartalmú fajták kifejlesztése, de már nem túl sokáig. Fő kutatásaink és fejlesztéseink a hibridek nemesítésére irányulnak, ahol a Syngenta egy önállóan kifejlesztett hibridnemesítő programot működtet és finanszíroz, melynek neve SAFECROSS™.

Ez alapvetően más, mint a klasszikus hibrid nemesítés (Ogura), hiszen a Safecross™ hibridek esetében a termesztésbe teljes egészében hibrid kerül. Ebből a hibridizációs rendszerből kikerülő hibridjeink termőképességben, alkalmazkodóképességben, stressz-toleranciában, télállóságban és minőségi paramétereikben (alacsonyabb glükozinolát tartalom) a legversenyképesebb anyagok közé sorolandók.