You are here

Nemathorin 10 G

Utolsó módosítás:
2022.01.17.

Talajfertőtlenítő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
4 kg
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szervesfoszfátok
Formuláció: 
GR (granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Talajfertőtlenítő szer elsősorban fonálférgek ellen.

A szerves foszforsavészter hatóanyagú készítmény az acetilkolin-észteráz gátlásán keresztül fejti ki hatását. Kontakt és szisztemikus (növények gyökerébe is felszívódik) hatású, a fonálférgek a kezelés utáni 3 napon belül abbahagyják a táplálkozást, a teljes pusztulás 9-17 napon belül következik be. A 2. lárvastádiumban lévő egyedeket pusztítja, ill. gátolja a lárva kelését a tojásból, cisztából.

Hatásspektrum és dózis
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
burgonya, hajtatott paradicsom, paprika,
uborka
fonálférgek, heterodera, globodera, meloidogyne, pratylenchus, radophulus és helicotylenchus fajokDózis: 30 kg/ha
A hajtatási, ültetési időszak előtt a készítményt teljes felületkezeléssel 10–15 cm (hajtatott paprika, paradicsom, uborka esetében 15 cm) mélyen be kell dolgozni 1–2 nappal a palánták kiültetése előtt, ill. egy menetben a burgonya ültetésével.
Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozva.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Burgonya

Paprika

Paradicsom

Uborka

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH06

  SGH06

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • SPe8 Méhekre veszélyes!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H301 Lenyelve mérgező.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, FFP2SL részecskeszűrő félálarc.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, FFP2SL részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés során elporlódó növényvédő szer elsodródását! Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Talaj pH-értéke: 5–8,5 pH esetén nem befolyásolja a szer hatását.
  • Talajhőmérséklet: a talaj hőmérséklete nem befolyásolja a szer hatását.