You are here

Étkezési napraforgó növényvédelme

Hír
2021.04.08.
Étkezési napraforgó növényvédelme

Az étkezési napraforgó termesztés-technológiája okán hasonló növényvédelmi megoldásokat kíván, mint az olaj céljából termelt növény. Hasonló gyomviszonyok, ugyanazok a betegségek és kártevők ellen kell küzdeni. A problémákra a következő növényvédelmi beavatkozásokkal lehet válaszolni.

Talajfertőtlenítés (drótférgek, pajorok)

Vetéssel egymenetben mikorgranulátum-szóróval kijuttatva diffúzor terítő egységgel: Force 1,5 G (III. forg. kat) 7-10 kg/ha dózisban

Gyomirtás

  • Preemergens (vetés után, de kelés előtt)
    • Magról kelő egyszikű gyomok (kakaslábfű, muhar és köles fajok): Dual Gold 960 EC (III.) 1,25-1,6 l/ha
    • Magról kelő egy- és kétszikű gyomok (kakaslábfű, muhar és köles fajok, libatop-, disznóparéj-, keserűfű fajok, parlagfű, csattanó maszlag, fekete ebszőlő, vadkender, varjúmák, egynyári szélfű, vadrepce): Gardoprim Plus Gold (II.) 4,0 l/ha

Hagyományos (nem herbicid-toleráns) hibridek termesztése esetén a kétszikű gyomok ellen csak preemergensen lehet védekezni. Ebben az esetben (ha a talaj szerves anyag tartalma eléri az 1,5 %-ot, akkor lehetőség van a Gardoprim Plus Gold alkalmazására. Erős egyszikű fertőzöttség esetén célszerű kiegészíteni Dual Gold 960 EC 0,25 l/ha dózisban történő használatával. Alacsonyabb szervesanyag-tartalomnál csak a Dual Gold 960 EC használatát javasoljuk.
Ha sávos-művelésre (Strip-till technológia) van lehetőség, akkor a teljes felületre szóló dózisok jelentősen csökkenthetők. Ebben az esetben a Gardoprim Plus Gold-ból 1,7 l/ha-t, míg a Dual Gold 960 EC-ból 0,5-0,69 l/ha-t kell kijuttatni. Együttes alkalmazás esetén 1,7 l/ha + 0,1 l/ha a javasolt dózis. Ezek a dózisok a sávban (30-35 cm szélességben) ugyanolyan koncentrációt jelentenek, mintha teljes felületre történne a kijuttatás. Természetesen a sorközök gyommentesítése mechanikai úton, sorközművelő kultivátorral kell, hogy történjen.

  • Posztemergens
    • Clearfield® napraforgó esetén magról kelő egy- és kétszikű gyomok (kakaslábfű, muhar fajok, parlagfű, csattanó maszlag, selyemmályva, szerbtövis-, libatop-, disznóparéj-, keserűfű fajok, fekete ebszőlő) ellen: Listego1 (I.) 1,2 l/ha. A készítményt a napraforgó 2-8 leveles állapota között az egyszikű gyomok 1-3 leveles (de még gyökérváltás előtt), míg a kétszikűek 2-4 leveles fejlettsége ellen kell kijuttatni. Mezei acat ellen erős növekedésgátlás, fejlődés visszafogás tapasztalható.
    • Bármilyen típusú napraforgóban magról kelő és évelő egyszikű gyomok (kakaslábfű, muhar és köles fajok, fenyércirok, tarackbúza, csillagpázsit) ellen: a magról kelő gyomok 1-5 leveles, évelők 10-30 cm-es állapotában: Leopard 5 EC2 (III.) magról kelő fajok ellen 1,0 l/ha, fenyércirok ellen 1,2 l/ha, tarackbúza 2,0-2,5 l/ha, míg csillagpázsit ellen 3,0-3,5 l/ha dózisban. Minden esetben javasoljuk a Fix-Pro nedvesítő szer hozzáadását 0,1 l/ha koncentrációban a jobb hatékonyság elérése céljából.

Védekezés a kórokozók ellen

Ugyanazok a kórokozók támadják meg, mint az olaj napraforgót. Ezek a következők: alternáriás-, fómás levélfoltosság, fehér- és szürkepenészes rothadás, napraforgórozsda. Különös figyelmet kell fordítani a tányérbetegségek ellen. Az ellenük való védekezésre javasoljuk az Amistar Sun3 (II.) használatát 0,8-1,0 l/ha dózisban. Az első védekezésre a növény 6-8 lomblevélpáros (földi géppel még járható) állapotában kerüljön sor. A másodikra a virágzás előtt, csillagbimbós állapotban. A készítmény jól keverhető rovarölő szerekkel és bór tartalmú levéltrágyákkal.

Védekezés kártevők ellen

Számos állati kártevő közül ki kell emelni a levéltetveket, a poloskákat, a bagolylepkék hernyóit. Ellenük javasoljuk a két hatóanyagú Judo (II.) használatát 1,25 l/ha dózisban, vagy ha csak hernyók, poloskák vannak a Karate Zeon 5 CS (III.) 0,15-0,2 l/ha dózisú alkalmazását csillagbimbós állapotig. Virágzás idején a méhekre nem jelölésköteles Monospel 24 EW4 (II.) 0,2 l/ha dózisú felhasználását javasoljuk a poloskák, levéltetvek, hernyók ellen. Mindegyik készítmény jól keverhető gombaölő szerrel (pl. Amistar Sun3), illetve bór tartalmú levéltrágyákkal és évente 2 alkalommal használható fel.

1 A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
2 A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.
Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.
4 A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.
Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.