You are here

Sumiko HTS

Sumiko HTS

Utolsó módosítás:
2022.09.27.
Kultúra: 

Napraforgó

Érés: 
Közép-korai érésű – Hagyományos olajnapraforgó – Express® gyomirtású hibrid

Kompromisszumok nélkül az Express® technológiában is.

A Sumiko HTS a Syngenta történelmének első Express® gyomirtású hibridje. Korai virágzásának és generatív jellegének köszönhetően az aszályosabb években kifejezetten „túlélő” típusú hibrid, de ugyanakkor rövid tenyészidejének (gyors kaszatkitelítődés és érés) köszönhetően egy későn induló, vagy csapadékosabb nyarú évjáratban is rendkívül versenyképesen és biztonsággal termeszthető. A szintén teljesen új genetikai alapokra épülő hibrid olajtartalma páratlanul magas és stabil – külső versenytársi összehasonlításban is - évjárattól függetlenül.

Az egyes évjáratokban kialakuló, esetenként szélsőséges időjárási viszonyok nagymértékben befolyásolhatják a napraforgó hibridek teljesítményét és a különböző betegségek (pl. Sclerotinia, Macrophomina, Bract necrosis), illetve Phyllodia, elágazás stb. kialakulását. Hibridjeink érzékenysége az egyes klimatikus tényezőkkel és betegségekkel szemben különböző lehet, erről a hibridleírásoknál tájékoztatást adunk. A Syngenta semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen termesztési feltételek miatt bekövetkező termésveszteségért. A Syngenta általában nem szavatolja azt, hogy a termék képes adott helyen egy bizonyos terméseredmény elérésére, mivel a terméseredményt több körülmény (így pl.: termesztési technológia, időjárási körülmények, termőhelyi adottságok, stb.), befolyásolja, így a terméseredmények között ugyanazon vetőmag tétel esetében is jelentős eltérések lehetnek.

Genetikai / rezisztenciális tulajdonságok
Technológiai / hibrid rezisztencia:Express® gyomirtású hibrid
Peronoszpóra rezisztencia:A világon eddigi összes ismert patotípus mindegyikével szemben, beleértve a Magyarországon megtalált 704-es és a 714-es patotípust is.
Szádor rezisztencia:Rezisztens a napraforgó szádor „E” rasszával szemben
Terméspotenciál, szántóföldi teljesítmény
Terméspotenciál:Rendkívül magas terméspotenciál
Termés stabilitás:Rendkívüli termőhelyi és évjárati stabilitás, széles adaptibilitás
Olajtartalom:Rendkívül magas olajtartalom
Ezerkaszattömeg / hektolitersúly:Ezerkaszattömege magas, hektolitersúlya jóval átlag feletti, melynek köszönhetően olajtartalma kiemelkedően magas
Károsítók elleni tolerancia
Fehérpenészes szártő-, szár-, tányérrothadás:
Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum:
A kórokózó mindhárom károsítási formájával szemben az átlagosnál erősebb toleranciával rendelkezik
Diaportés szár- és tányérrothadás:
Kórokozó: Diaporthe helianthii
Átlagos ellenállóképesség
Makrofominás szárkorhadás:
Kórokozó: Macrophomina phaseolina
Átlagos tolerancia
Termesztési/agronómiai tulajdonságok
Érésidő:Közép-korai érésű
Javasolt vetési időszak:Április 10 - május 10.
Javasolt tőszám (mag/ha):55.000 – 58.000
Tőszámérzékenység:Tőszámsűrítése nem javasolt
Kései vethetőség:Kései vetés nem javasolt
Szárazság és hőstressz érzékenység:A szárazságot és hőstresszt jól tolerálja, kényszerérés nem jellemző
Tápanyagreakció:Tápanyagreakciója magas, a harmónikus emelt szintű tápanyagellátást rendkívül jól meghálálja
Általános megjelenés:Generatív megejelenésű, erős szár és gyökérzet jellemzi
Természetes növénymagasság:Normál tőszám mellett alacsony
Virágzás időpontja:Közép-korai
Jellemző tányérállás:Félig bókoló, lapos tányérfonák
Zöldszáron érés:Csapadékosabb, vegetatív évjáratokban zöld száron érik