Share page with AddThis

Napraforgó kultúra betegség-előrejelzése


Napraforgó – 2020. július 3 - július 9.


BBCH skála: 33 – 65 (szármegnyúlás – virágzás) 

Az elmúlt hetek rendkívül szeszélyes területi eloszlásban lehullott csapadéka miatt rendkívül nehéz prognosztizálni a betegségek fellépését. – Jelenleg még kedvezőnek mondható a növénykórtani helyzet – viszont annál gyakoribb az állati eredetű kártétel.

1. Kórtani előrejelzés:

Észlelési szinten megjelent a napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii).

A fehérpenész (Sclerotinia sclerotiorum) szártőbetegség formájával egyre gyakrabban találkozunk – a betegség lassú - közepes mértékű terjedése várható. – A nagyon sok csapadékot kapott területeken az aszkospórás eredetű fertőzések (szárközépen, később a tányéron történő) megjelenésére is számítani kell.

1. kép Szártövi fehérpenészes fertőzés tünete napraforgón (fotó Papp Zoltán)
Szártövi fehérpenészes fertőzés tünete napraforgón (fotó Papp Zoltán)

2. kép Szárközépi fehérpenészes fertőzés tünete napraforgón (fotó Papp Zoltán)
Szárközépi fehérpenészes fertőzés tünete napraforgón (fotó Papp Zoltán)

Egyre gyakrabban találkozunk az alternáriás levél- és szárfoltosság (Alternaria heliathi, A. helianthinficiens) tüneteivel. A betegség közepes – helyenként nagymértékű – terjedése várható.

3. kép Kezdődő Alternária fertőzés napraforgó levelén (fotó Dr. Békési Pál)
Kezdődő Alternária fertőzés napraforgó levelén (fotó Dr. Békési Pál)

Helyenként barkó kártétel nyomai láthatók. A levéltetvek megjelenése és kártétele szinte országszerte súlyos.  Atka kártétellel szintén egyre gyakrabban találkozunk.

Napraforgó

Sárga szilvalevéltetű napraforgón
Sárga szilvalevéltetű napraforgón

Súlyos levéltetű fertőzés napraforgón
Súlyos levéltetű fertőzés napraforgón

2. Védekezési javaslat:

Célszerű elvégezni a levél- és szárfoltosságokat okozó betegségek (Alternaria spp., Phoma macdonaldii., Diaporthe helianthi., Sclerotinia sclerotiorum) elleni fungicides védekezést. A jelenlegi csapadékos időjárás és a meleg nappali hőmérsékletek kedvezőek az alternáriás, diaportés, fómás levél- és szárbetegségek, illetve a fehérpenészes szárközépi fertőzések terjedéséhez, amelyek a fotoszintetizáló levélfelület csökkentése mellett a szár szöveteit és szállítóedénnyaláb rendszerét is roncsolják, előidézve később a fertőzött szárak törését, a termés csökkenését, valamint megnehezítve a betakarítást is. Az okozott termésveszteség elérheti súlyosabb esetben akár az 1,0-1,5 t/ha-t is.

Védekezéshez ajánlatunk a Syngenta fungicid portfóliójából az Amistar® Sun.

Előnyei:

  • Kiváló hatékonyságú a levél- és szárfoltosságokat okozó betegségekkel szemben köszönhetően a benne lévő difenokonazol hatóanyagnak.
  • Kiváló megelőző (preventív) és gyógyító (kuratív) hatás jellemzi a terméket.
  • Azoxistrobin tartalma élettani, zöldítő hatású, fokozza a N felvételt, a növények klorofill szintézisét, csökkenti a növényi öregedést, növeli a várható terméshozamot, jó hatékonysággal rendelkezik fehérpenészes szártő- és tányérrothadással szemben.
  • Hosszú tartamhatással számolhatunk kezelést követően (4-5 hét).
  • Termésnövelő hatása minden évjáratban jelentkezik (plusz 0.4-0.7 t/ha 1-2. ábra).

2019-es kísérlet tanúsítja az Amistar® Sun hatékonyságát

Amistar Sun hatása napraforgón

Javasolt növényvédelmi technológia:

6 levélpáros állapottól csillagbimbós állapot végéig juttatható ki 0.8-1.0 l/ha dózisban, egy tenyészidőszakban kétszer.

A felső dózis használata fokozza a tartamhatást, zöldítő és termésnövelő hatást.

A permetlé mennyisége: 250-400 l/ha legyen a kezelendő növényállomány levélfelületének ismeretében. Ügyeljünk a jó permetléfedettségre, ezért fúvókaválasztásnál célszerű a kettős réses típusok mellett dönteni. Az Amistar® Sun keverhető a Judo® rovarölővel.

A levéltetű fajok jelentős károkat képesek okozni, különösen ha a fiatal 4-8 leveles állományban jelentkeznek nagy egyedszámmal. Az elmúlt időszakban egyre több helyről hallani jelentős levéltetű fertőzésről. Ilyenkor érdemes védekezni ellenük. Javaslatunkban a napraforgóban engedélyezett két hataónyagot (lambda-cihalotrin + pirimikarb) Judo® 1,25 l/ha dózisban szerepel. A kontakt hatású lambda-cihalotrin gondoskodik a taglózó, azonnal hatásról, míg a felszívódó hatású pirimikarb adja a védelmet a védett helyen tartózkodó kártevők ellen, illetve biztosítja a hosszú hatástartamot. Törekedni kell a minél jobb fedettségre, ezért a javasolt lémennyiség 300-400 l/ha legyen és a jó porlasztás érdekében 4-5 bar nyomást kell alkalmazni.  A készítményt évente 2 alkalommal is fel lehet használni. Légi kijuttatással is engedélyezett. 

A mellékelt ábrán látható a Judo® hatékonysága levéltetvek ellen napraforgóban. 

Judo hatékonysága sárga szilvalevéltetű ellen napraforgóban az engedélyezési vizsgálatokban