You are here

Listego

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
10 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
imidazolinone
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Napraforgó posztemergens gyomirtó szere, a Clearfield gyomirtási rendszer alap készítménye.

A Syngenta Clearfield gyomirtási technológiája:

 • A Clearfield technológia első eleme az imidazolinon ellenálló napraforgó hibrid, pl. NK Neoma, NK Alego, Talento.
 • A gyomviszonyoknak és gyomfertőzés mértékének megfelelő alap gyomirtás (Gardoprim Plus Gold, Dual Gold) vetés után, kelés előtt.
 • Kiegészítő kezelésként Listego 1,2 l/ha dózisban kijuttatva, a kikelt kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, egyszikű gyomok gyökérváltásáig állományban.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Gyomnövény Kultúra Károsító Dózis, kijuttatási időpont Utóvetemény É.V.I.
Egy- és kétszikű
gyomnövények

(baracklevelű keserűfű,
csattanó maszlag,
disznóparéj fajok,
egynyári szélfű,
egynyári tisztesfű,
fekete csucsor,
fenyércirok,
hélazab, kakaslábfű,
lapulevelű keserűfű,
libatop-fajok,
parlagfű,
ragadós galaj,
selyemmályva,
szerbtövis fajok,
termesztett köles,
vadrepce)
Napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN) Magról kelő egy és kétszikű gyom-növények 1,0-1,2 l/ha
Kezelés ideje: A gyom-növények fenológiai állaptától függően
Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető! Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Napraforgó - imidazolinon ellenálló IMISUN

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel lenni. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Napraforgóban (imidazolinon ellenálló IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában.
  • A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.
  • Forgalmazói ajánlás: magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére, a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően S-metolaklór hatóanyag tartalmú készítmény is alkalmazható, annak engedélyezett dózisában.