Share page with AddThis

Szántóföldi kultúrák betegség-előrejelzése


Őszi búza – 2020. 03.28. – 04.03.


BBCH skála: 24 – 31 (bokrosodás – szárba indulás kezdete)

1. Kórtani előrejelzés:

Az őszi búza lisztharmata (Blumeria graminis f. sp. tritici) az ország valamennyi körzetében jelen van az őszi búza állományokban, ugyanakkor a kórokozó élettani állapota már sokat változott . A lisztharmat telepek egyre nagyobb hányada aktív, kisebb – nagyobb intenzitással sporulál (1. ábra).

1. ábra: Idősebb, de sporuláló lisztharmat telepek (fotó: Hertelendy Péter)
1. ábra: Idősebb, de sporuláló lisztharmat telepek (fotó: Hertelendy Péter)

A soron következő időszakban a kórokozó a számára kevésbé kedvező időjárási tényezők miatt lassabban, de még enyhén gyorsuló ütemben terjedni fog. A fertőzés mértéke még minden tájegységben enyhe – közepes mértékű marad még a fogékony fajták esetében is.

A búza sárga rozsdája (Puccinia striiformis) az ország valamennyi körzetében áttelelt ugyan, de a fertőző anyag mennyisége rendkívül csekély, a kórokozót néhány elszigetelt kivételtől eltekintve jórészt csak az észlelési szint közelében lehet meglelni a búza állományokban. A kórokozó a soron következő időszakban terjedni biztosan nem fog.

A búza levélrozsdája (Puccinia recondita) az ország jelentős részén sikeresen áttelelt (2. ábra), de az áttelelésben megfigyelhető heterogenitás még néhány kilométeres távolságon belül is extrém mértékű lehet.

2. ábra: Levélrozsda fertőzés őszi búzán (fotó: Hertelendy Péter)
2. ábra: Levélrozsda fertőzés őszi búzán (fotó: Hertelendy Péter)

A kórokozó esetében valamennyi körzetben még csak enyhe ütemű terjedés várható, még extrém nagy áttelelt populáció esetében is.

A szeptóriás levélfoltosság (Septoria tritici) jelenleg domináns kórokozóvá lépett elő a búza állományok lombozatán (3. ábra). A változékony időjárás és a lombozaton reggelente jelen lévő vízborítás nagymértékben segíti a kórokozó életfeltételeit.

​3. ábra: Szeptóriás levélfoltosság őszi búzán (fotó: Boros Szilárd)
3. ábra: Szeptóriás levélfoltosság őszi búzán (fotó: Boros Szilárd)

A szeptóriás levélfoltosság esetében is nagyon nagy az egyes táblák fertőzöttségében észlelhető különbség valamennyi körzetben. Döntően a korai vetésű állományok fertőzöttsége erősebb. A kórokozó a soron következő időszakban erősebb, enyhén gyorsuló ütemű terjedést fog mutatni. Ez valamennyi körzetre érvényes, de a II. körzetben a terjedés üteme jóval kisebb lesz, mint más területeken.

2. Védekezési javaslat:

Szeptóriás levélfoltosság ellen ajánlott készítményünk az Amistar Opti.
Előnyei:

 • kiváló hatékonyság rozsda fajok és szeptóriás levélfoltosság ellen
 • jelentős élettani, juvenilizáló hatás jelentkezik a kezelet állományon a termék azoxistrobin tartalma miatt
 • kontakt hatásmódú klórtalonilt tartalmaz, markáns rezisztenciatörő tulajdonság, élettani eredetű levélfoltosságok elleni melékhatás

Javasolt dózis: fertőzési nyomás függvényében 1.5-2.5 l/ha, jelentős élettani hatás 2.0 l/ha dózistól már jelentkezik.

Lisztharmat és levél vagy vörös rozsda ellen ajánlott termékünk a Magnello.

Előnyei:

 • két felszívódó hatóanyag gyári kombinációja
 • rugalmas felhasználási lehetőség levél- és kalászbetegségek ellen
 • markáns DON toxin csökkentő hatás kalászvédelem esetén alkalmazva
 • kiváló hatékonyság lisztharmat, rozsda fajok, szeptória ellen is.

Javasolt dózis: 1.0 l/ha


Őszi árpa – 2020. 03.28. – 04.03.


BBCH skála: 27– 31 (bokrosodás – szárba indulás kezdete)

1. Kórtani előrejelzés:

Az árpa lisztharmata (Blumeria graminis f. sp. hordei) jelenléte a fogékony fajtákon az országban szinte mindenütt észlelhető, ugyanakkor a fertőzés mértéke - jelentős tábla szintű heterogenitás mellett – még egyik körzetben sem jelentős (4. ábra).

4. ábra: Lisztharmat őszi árpán (fotó: Boros Szilárd)
4. ábra: Lisztharmat őszi árpán (fotó: Boros Szilárd)

Az árpa lisztharmat esetében ugyanakkor az áttelelt micélium döntő hányada aktív, sporulál, így a kórokozó részéről már helyenként látványosan erősödő ütemű terjedésére lehet számítani a soron következő időszakban, még védekezési indikációt kiváltó szint alatt!

Az árpa hálózatos levélfoltosság (Drechslera teres) valamennyi előrejelzési körzetben jelen van az árpák lombozatán, de csak az észlelési szinthez közeli mértékben. A kórokozó az elkövetkező hét során várhatóan még mindig csak nagyon vontatott ütemű terjedésre lesz képes.

Az árpa barna levélfoltossága (Bipolaris sorokiniana) az egész országban jelen van az őszi árpa állományokban (5. ábra).

​5. ábra: Barna levélfoltosság őszi árpán (fotó: Boros Szilárd)
5. ábra: Barna levélfoltosság őszi árpán (fotó: Boros Szilárd)

A fertőzés mértéke helyi szinten bármelyik körzetben még önmagában is jelentős lehet. A soron következő időszakban a kórokozó lassú, de egyre   gyorsuló ütemű terjedése prognosztizálható.

Az árpa törpe rozsdája (Puccinia hordei) az ország valamennyi körzetében sikeresen, az előző évinél kisebb, de jelentékeny populációval telelt át. A kórokozó jelenleg sehol sem fordul elő önmagában védekezési indikációt előidéző mennyiségben, ugyanakkor a többi kórokozóval (lisztharmat, barna levélfoltosság) együtt a teljes lombfertőzöttség elszigetelten valamennyi körzetben előidézhet olyan fertőzöttségi szintet, amely helyi szinten egy – egy adott tábla fungicides védelmét indokolttá teheti. A soron következő időszakban a törpe rozsda várhatóan eleinte vontatott, de egyre gyorsuló ütemben fog terjedni.

2. Védekezési javaslat:

Őszi árpa barna levélfoltossága, hálózatos levélfoltossága, törpe rozsdája ellen ajánlott készítményünk az Elatus Era.

Előnyei:

 • Korai, jól időzített kezeléssel rendkívül hosszú tartamhatás érhető el az említett kórokozó fajokkal szemben (6-8 hét)
 • Jelentős élettani és termésnövelő hatás
 • Intenzív termesztéstechnológiába kiválóan beilleszthető
 • Esetleges aszályos időjárásban is igazolt termésnövelő hatás

Javasolt dózis:termesztéstechnológiai szinttől függően 0.75-1.0 l/ha BBCH 30, szárbaindulás kezdetén kijuttatva. Az alacsonyabb dózis már megfelelő hatékonyságot biztosít az árpa kórokozóival szemben, felső dózisban alkalmazva a tartam- és termésnövelő hatás emelkedik tovább.

Megjegyzés: sörárpa termesztők számára mindenképpen a korai kezelés javasolt, ugyanis később alkalmazva a termék élettani hatásánál fogva értékesítés szempontjából kedvezőtlen (magasabb) tartományba emeli a termény fehérjetartalmát. Amennyiben az időjárási és fertőzési viszonyok indokolnak egy későbbi kezelést is, azt az Amistar Opti készítményünkkel végezzük el. Ennek engedélyezett dózisa 1.5-2.5 l/ha.