Synpont Farm Program

A Syngenta 2018-ban vásárlásösztönző kedvezményprogramot hirdet, amelynek keretében a programban érintett Syngenta vetőmagok és növényvédő szerek beszerzése után az érintett termékeink vásárlói különféle utalványokra jogosultak. 

A kedvezményekre jogosító, 2017. december 1-nél nem régebbi vetőmagvásárlásokat 2018. június 30-ig, a növényvédő szer vásárlásokat 2018. október 1-jéig kell bejelenteni és számlával igazolni. Egy vásárlás csak egy kedvezményprogramban jogosít részvételre, az előszezoni akció keretében vásárolt kukorica hibridek  nem vehetnek részt a programban, továbbá a növényvédő szer vásárlások csak akkor jogosítanak kedvezményre, ha elérik a 800 pontos  összértéket. 

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak.

Amennyiben érdekli a kedvezményprogram, forduljon a Syngenta területi képviselőjéhez további felvilágosításért és a program részletes feltételeiért vagy írjon az [email protected] e-mail címre.

Synpont Farm Program