Share page with AddThis
Tervigo

Tervigo

Utolsó módosítás:
2020.01.21.

Talajfertőtlenítő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
4 x5 l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Hatékony talajfertőtlenítő készítmény fonálférgek ellen.

Egészséges, fonálféreg mentes állomány az ültetéstől a betakarításig. Számtalan üvegházi kultúrában felhasználható.

Hatásspektrum és dózis
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
paradicsom (zárt termesztő berendezés)gyökérgubacs-fonálféreg fajok (Meloidogyne spp.)Dózis: 5 l/ha
Lémennyiség: 1000-2000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): kétleveles állapot- teljes érés BBCH 12-89
Az előírt technológia szerinti kijuttatás esetén nem szükséges.
paprika (zárt termesztő berendezés)Dózis: 5 l/ha
Lémennyiség: 1000-2000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): kétleveles állapot- teljes érés BBCH 12-89
tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)Dózis: 5 l/ha
Lémennyiség: 1000-2000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): kétleveles állapot- teljes érés BBCH 12-89
uborka, görögdinnye, sárgadinnye, cukkini (zárt termesztő berendezés)Dózis: 5 l/ha
Lémennyiség: 1000-2000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): kétleveles állapot- teljes érés BBCH 12-89
zöldbab (zárt termesztő berendezés)Dózis: 5 l/ha
Lémennyiség: 1000-2000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): két kifejlett hármas levél állapot- teljes érés BBCH 12-89

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cukkini (zárt termesztő berendezés)

Görögdinnye (zárt termesztő berendezés)

Padlizsán (tojásgyümölcs - zárt termesztő berendezés)

Paprika (zárt termesztő berendezés)

Paradicsom (zárt termesztő berendezés)

Sárgadinnye (zárt termesztő berendezés)

Uborka (zárt termesztő berendezés)

Zöldbab (zárt termesztő berendezés)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer)
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t és EDDHA-NaFe-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P301 +P330 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
 • P304 +P340 + P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Egyéni védőfelszerelés kijuttatóknak: védőkesztyű.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A készítmény üvegházi alkalmazásakor vegye figyelembe a betelepített poszméheket és egyéb hasznos élő szervezeteket érintő kockázatot!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199