You are here

Luzindo

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
250 g
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
neonikotinoidok
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható/oldható granulátum)
Környezeti besorolás: 
N (környezeti veszély) Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Rovarölő permetezőszer.

Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Szőlőben az amerikai szőlőkabóca és az amerikai lepkekabóca ellen előrejelzés alapján a fiatal lárvák ellen időzítve kell a rovarölő szert kipermetezni. A kijuttatás során biztosítani kell a permetnek a lombozat belsejébe történő egyenletes bejutását. A szőlőmolyok ellen a védekezést a rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű elvégezni.

A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítménnyel kell végezni.
A kezelés hatásosságát az időben és szakszerűen elvégzett zöldmunkák (hajtásválogatás, hajtásigazítás, kötözés) jelentősen javítják.

A tiametoxám hatóanyag az International Resistance Action Committee (IRAC) besorolása szerint a 4 Nikotinacetilkolin- receptor serkentők (aktiválók, kiváltók) csoport (nAChR agonists) 4A Neonikotinoidok (Neonicotinoids) alcsoportjába tartozó felszívódó hatású idegméreg. A növény szöveteibe felszívódik és a hajtáscsúcs irányába mozog.
A klorantraniliprol hatóanyag a 28 Ryanodin receptort módosító Diamid hatóanyagcsoportba tartozó gyomorméreg, mely a célszervezet idegrendszerére és izomműködésére hat.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
É.V.I.
szőlő (bor, csemege) amerikai szőlőkabóca,
amerikai lepkekabóca,
szőlőmolyok
0,2-0,25 kg/ha
(permetlé: 400-1000 l/ha)
gyümölcskötődés kezdetétől
(BBCH 70)
zsendülésig (BBCH 85)
30 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borszőlő

Csemegeszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 2 A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében [az előírt talajtípus vagy helyzet] talajokra ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • SPe 8 Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőálarc, védőkalap. Zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen! A mézharmat aktív hordása esetén nem alkalmazható!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199