You are here

Share page with AddThis

Insegar 25 WG

Utolsó módosítás:
2020.06.30.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
600 g
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
juvenilhormonanalóg
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható/oldható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Forgalmi kategória: II.

Az integrált gyümölcsösök nélkülözhetetlen készítménye.

Az Insegar rovarátalakulást gátló szer (inhibitor). A petéből a hernyó kikelését, illetve a hernyóból a bábformaváltást akadályozza meg. Aknázómolyoknál a lárvák petéből való kelését akadályozza. A szer alkalmazását mindig feromon-csapdás előrejelzésre alapozzuk.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
almatermésűekaknázó- és sodrómolyok, alma- és körtemoly0,3–0,6 kg/ha
A kijuttatás időpontja a közvetlen virágzás utáni időszak, ami egybeeshet az aknázómolyok I. nemzedékének rajzásával, illetve az almamoly I. nemzedékének rajzáskezdetével.
21 nap
őszibarack, kajszibarackkeleti gyümölcsmoly, barackmoly0,3 - 0,4 kg/ha
A kijuttatás optimális időpontja a kártevő fajok imágóinak megjelenése.
21 nap
szilvaszilvamoly0,3 kg/ha
A kijuttatás optimális időpontja a kártevő fajok imágóinak megjelenése
 
szőlőszőlőmolyok, szőlőilonca0,4–0,6 kg/ha.
A kijuttatás időpontja a második nemzedék rajzáskezdetekor.
60 nap

Megjegyzések:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagaszati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
A kezeléseket a kártevők pontos helyi előrejelzésére alapozott megfigyelések alapján kell végezni.
A permetlé mennyiségét a kezelt gyümölcsfajtól, a művelési módtól és az alkalmazott gép típusától függően kell megválasztani.
A kijuttatáskor ügyelni kell a lombozat teljes permetléborítottságára.
A készítmény egy vegetációs időszakban maximum 2 alkalommal használható fel ugyanazon a területen.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Kajszibarack

Őszibarack

Szilva

Szőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.
 • SPe8 Vírágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőkesztyű vagy védőlábbeli
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A készítmény egy vegetációs időszakban maximum 2 alkalommal használható fel ugyanazon a területen.