You are here

Ampligo

Utolsó módosítás:
2022.05.23.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
diamid
Formuláció: 
ZC (kapszulázott szuszpenzió (CS) és vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) keveréke)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Az engedélyező hatóság az Ampligo engedélyokiratát 2022. május 31-i hatállyal visszavonta. A terméket nagy- és kiskereskedők a 2022. augusztus 31-ig értékesíthetik, a szer felhasználása 2022. november 30-ig engedélyezett.

Biztos védelem a kukorica valamint a zöldség és fűszernövények hernyókártevői ellen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica
(takarmány, vetőmag)
kukoricamoly,
bagolylepke
0,2 – 0,3 l/ha dózisban a lepkék csúcsrajzásáig,
tojásrakás valamint a tömeges lárvakelés előtt
7 nap
kukorica
(csemege)
kukoricamoly,
bagolylepke
0,2 – 0,3 l/ha dózisban a lepkék csúcsrajzásáig,
tojásrakás valamint a tömeges lárvakelés előtt
7 nap
brokkoli, karfiolkáposztamoly, káposztalepke, répalepke, bagolylepke0,3 l/ha dózisban a kártevő fajok csúcsrajzásáig,
tojásrakás valamint a tömeges lárvakelés előtt
7 nap
zöld fűszernövények
(levélzeller, metélő petrezselyem, koriander, lestyán, metélőhagyma, zsálya, kakukkfű, rozmaring, oregánó, bazsalikom, menta, tárkony, turbolya, majoranna, borsikafű)
bagolylepke0,3 l/ha dózisban preventív módon a károsító lepkefajok rajzásához igazítva, a tojásrakás és a tömeges lárvakelés előtt14 nap
salátafélék
(fejes saláta, rukkola,
galambegysaláta
bagolylepke0,3 l/ha dózisban preventív módon a károsító lepkefajok rajzásához igazítva, a tojásrakás és a tömeges lárvakelés előtt14 nap
paradicsom
(hajtatott, üvegházi)
bagolylepke0,4 l/ha dózisban preventív módon a károsító lepkefajok rajzásához igazítva, a tojásrakás és a tömeges lárvakelés előtt3 nap

Megjegyzések:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Brokkoli

Csemegekukorica

Karfiol

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Paradicsom

Salátafélék

Zöld fűszernövények

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől szántóföldi kultúrák és zöldségfélék esetében 5 m, gyümölcsösben 35 m, távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • Spe8 A készítmény felhasználása méhekre mérsékelten kockázatos!Virágzó kultúrában a méhek aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P220 Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó/tárolandó.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/ használata kötelező.
 • P301+P312+P330 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
 • P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P319 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: -

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A mézharmat aktív hordása esetén nem alkalmazható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199