Terbutilazin mentesen is zöld a lámpa?

Hír
Syngenta
Tóth Csantavéri Szilvia
Tóth Csantavéri Szilvia
Fejlesztőmérnök

Igen! A CamixPro a Syngenta új alapgyomirtó szere.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kukorica gyomirtása. A stratégiai fontosságú triazin csoport kapás kultúrákban használható utolsó mohikánjaként számontartott terbutilazin felhasználása a 2022-es szezontól a Európa Uniós előírásoknak megfelelve Magyarországon is korlátozás alá esik. Terbutilazin tartalmú készítményt három évente egyszer lehet felhasználni, változatlanul a termékek szokásos engedélyezett dózisában. Azaz, a termelő, aki 2022-ben napraforgóban vagy kukoricában terbutilazin tartalmú készítményt használt (Gardoprim Plus Gold, Lumax, Calaris Pro vagy Calaris Professional) legközelebb 2025-ben használhat ilyen készítményt.

Bármelyikre is vált, szabad az út - Három jó megoldás a terbutilazin-mentes gyomirtáshoz.

Ez a korlátozás első értelmezésben szigorúnak tűnik, de van megoldás! A közbülső években van lehetőségünk terbutilazin mentesen helyettesíteni a jól bevált technológiánkat kukoricában a Syngenta termékválasztékából.

Bemutatjuk a Camix Pro-t, ami méltó helyettesítő terméke a terbutilazin tartalmú Lumax-nak azokban az években, amikor terbutilazin mentesen kell megoldanunk a kukorica alapgyomirtását.
Nézzük csak, miért fontos a kukorica korai gyomirtása, mi a jelentősége az alapgyomirtásnak? A kukorica kapás növényünk, tág térállásának köszönhetően kezdeti fejlődése során nem rendelkezik jó gyomelnyomó képességgel, viszont rendkívül érzékeny a gyomviszonyokra, ezért gyommentesítése nagyfokú figyelmet, körültekintést igényel.

A kukorica gyomirtására többféle lehetőségünk van.

A klasszikus értelmezés szerint megkülönböztetünk mechanikai- és vegyszeres gyomirtást, nagyüzemi körülmények között ennek kombinációja a kívánatos. A két módszer egymást támogatja, költséghatékony, és a kukorica igényli is a mechanikai gyomirtást, az okszerűen, helyesen végzett sorközművelő kultivátorozást.

A szakmailag pontos, jól megválasztott gyomirtó szerrel, időben végzett gyomirtással termést tudunk menteni. Abban az esetben, ha a területünk gyomviszonyainak nem megfelelő gyomirtó szert juttatunk ki, esetleg megcsúszunk a kezeléssel, vagy a választott szer szelektivitása nem megfelelő, akkor termésveszteségünk jelentős, átlagos viszonyok között 1 tonna/ha-t is meghaladó lehet. A gyomirtás hatással van a kukorica kórokozókkal, kártevőkkel szembeni ellenálló képességére is, gyökérképződésére, szárszilárdságára, megdőlésére, a virágzás idejére, megtermékenyülésre is, így a teljes vegetációs időben végigkísér és befolyásolja a kukorica életét. Ez az a pont a kukorica növényvédelmében, ahol a legnagyobb lehetőségünk van a beavatkozásra, a kukorica támogatására a termés maximalizálása érdekében.

Camix hatása kakaslábfűvel erősen fertőzött területen Inárcs 2022. június 18.
Camix hatása kakaslábfűvel erősen fertőzött területen Inárcs 2022. június 18.

Különböző gyomirtási módok

A kijuttatás időpontja szerint megkülönböztetünk:

 • (presowing – sajnos nem elterjedt, nincs megfelelő engedélyezett szer)
 • preemergens – vetés után kelés előtt
 • pre/post – a kukorica kelése előtt, de a gyomok kelése után
 • korai posztemergens (epost) – a kukorica 3 leveles koráig
 • normál posztemergens gyomirtást – a kukorica 3-6 leveles kora között
 • késői posztemergens – a kukorica 7, esetleg 10 leveles koráig, tűzoltás

Általános szabályként követhető, hogy fenológiai szempontból minél korábban végezzük a gyomirtást, annál kedvezőbb a kukoricának.
A 2.- 4. pontban részletezett gyomirtási módot tekintjük alapgyomirtásnak.

Miért fontos az alapgyomirtás, a korai gyomkikapcsolás?

A fény jelentős hatással van a kukorica növekedésére.

A kukorica nem versengő típus. Ha gyomos körülmények között kell fejlődnie, képletesen szólva átengedi a helyet a gyomnövényeknek, megváltoztatja levélállását, egészségesen szétterült leveleit sorirányba rendezi, nem terebélyesedik, és a szűkösen rendelkezésre álló javak (fény, tápanyag, víz) miatt hosszanti irányba történő megnyúlása felgyorsul. Kevesebb gyökeret fejleszt, ez azonban nem jelent valódi fejlődést, differenciálódást. Energiáit arra fordítja, hogy mihamarabb kikerüljön szorult helyzetéből, generatív fázisba kerüljön és szaporodjon.

A csőkezdemény kialakulása a kukorica fejlődésének nagyon korai fázisában, 8-10 leveles korig megtörténik. Később öntözéssel, tápanyag-utánpótlással még be tudunk ugyan avatkozni, de a termés mennyiség megalapozásának oroszlánrésze már a korai fenológiában eldőlt. Van egy bizonyos pont a kukorica fejlődésében, ahol már visszafordíthatatlan, sejtszintű elváltozást okoz ez a versengés a fényért. Ez a pont függ termőhelytől, talajtípustól, FAO számtól, és még számtalan tényezőtől, de általánosságban 4 leveles kukorica fenológiát jelent. Ahhoz, hogy zavartalan, optimális körülményeket teremtsünk a kukoricánknak, mindent meghatározó döntést hozhatunk, ha időben kikapcsoljuk a gyomkonkurenciát, és a kezdeti fejlődés időszakában gyommentes körülmények között hagyjuk fejlődni. Ez a gondolatmenet rávilágít arra, hogy nem is a tápanyag és víz a két legfontosabb tényező kultúrnövényünk korai fejlődésében, hanem a fény, ami mindent megalapoz és meghatároz, aminek hiányára, illetve nem kedvező összetételére a kukorica fejlődésének visszafordíthatatlan megváltoztatásával reagál. Minél korábban kapcsoljuk ki a gyomkonkurenciát, annál többet tettünk a termés megmentésének érdekében.

Preemergens gyomirtás

A kukoricát már elvetettük, de még nem kelt ki. Szelektivitás szempontjából a legjobb megoldás. A választott szerrel szemben alapvető követelmény, hogy preemeregens hatásán túl hosszú tartamhatással rendelkezzen a később csírázó gyomnövényekkel szemben.

Sajnos a gyomnövényeket, amelyek ellen védekezni kívánunk, nem látjuk a kijuttatás időpontjában. Ezért ezen gyomirtási mód esetén fokozottan érvényes, hogy a terület gyomviszonyait ismernünk kell táblaszinten, ha sikeres munkát szeretnénk. Precíz magágyelőkészítést, aprómorzsás talajfelszínt kíván. Rögárnyék kialakulása esetén elmarad a gyomirtóhatás.

A szert a talaj felszínére juttatjuk ki, ezért feltétlen fontos, hogy kb. 2 héten belül 20 mm bemosó csapadék érkezzen. Egyes hatóanyagok, mint pl. a mezotrion türelmesebbek ennél, kb. 3-4 hetet is kibírnak a bemosó csapadékig fotostabilitásuknak köszönhetően. Az elmaradt csapadék nem jelent egyértelműen elmaradt gyomirtó hatást. Száraz tavaszon is megéri a pre kezelés, ekkor az elérhető 60-70 %-os hatásnak köszönhető az, hogy a később csírázók egy hullámban fognak kelni, és egy jól időzített posztemergens kezeléssel tökéletes hatékonyságot tudunk elérni.

Preemergens módon csak a magról kelőek ellen tudunk védekezni. Abban az esetben, ha évelő fajok is előfordulnak a területünkön, vagy későbbi kelési hullámot is tapasztalunk, mert a a választott szer tartamhatása csapadékhiány, vagy egyéb okok miatt nem érvényesül maradéktalanul, akkor egy második kezelésre is szükség lehet. 

Mikor javasoljuk a Preemergens gyomirtást?

 • muharral fertőzött a terület
 • ha kiemelten fontos a szelektivitás (pl. nagyértékű állomány: vetőmagelőállítás, csemegekukorica)
 • gépkapacitásunk lehetővé teszi

Korai posztemergens gyomirtás (epost)

Szakmai szempontból a kukorica legjobb gyomirtási módja. A gyomnövények már kinn vannak, látjuk mi ellen védekezünk, de még aprók, nem sok vizet és tápanyagot vontak el a kukoricától, illetve nem befolyásolták visszafordíthatatlanul a kultúrnövény fejlődését negatív irányba. A legjobb, leghatékonyabb gyomirtási mód, ezzel a módszerrel tudunk a legtöbbet tenni a kukorica zavartalan fejlődéséért, és ezáltal a termés maximalizálásáért. Ugyanakkor mivel perctechnológia, nagyfokú szakmai preciztást, odafigyelést, technológiai fegyelmet, pontos időzítést kíván. A korai posztemergens gyomirtás a profik gyomirtása.

A kukorica alapgyomirtására (pre és epost) használható szerek köre engedélyezési okok miatt sajnos folyamatosan csökken. Azok a készítmények, amelyek még használhatóak, körültekintő alkalmazást, kiemelt figyelmet és megbecsülést érdemelnek.

Egyre inkább a korai posztemergens kezelések irányába mozdul el a korai gyomirtás időpontja a kukoricában. Ezt elsősorban egyes gyomnövények elterjedése indokolja. A mélyen csírázó, nagy magvú gyomok – csattanó maszlag, szerbtövis, selyemmályva, árvakelésű napraforgó – ellen preemergens kezeléssel nem tudunk minden esetben megfelelő hatást biztosítani, meg kell várni azok tömeges kelését.

Camix Pro hatása napraforgóval és parlagfűvel fertőzött területen Komárom 2021. június 17.
Camix Pro hatása napraforgóval és parlagfűvel fertőzött területen Komárom 2021. június 17.

Egy jól megválasztott alapgyomirtó szer a tenyészidőszak teljes idejére gyommentesen tartja az állományt, még a betakarítás idején sem látunk gyomnövényt a kukoricában. Nagy előnyt jelent ez azért is, mert biztosak lehetünk benne, hogy nincs magprodukció, nem szaporítjuk táblánk gyommag készletét

CamixPro - gyommentes tábla betakarításig terbutilazin mentesen

A Camix Pro a Syngenta új alapgyomirtó szere kukoricában.

A technológia két készítményt tartalmaz, a preemergensen és korai posztemergensen is kijuttatható Camix-ot, ami a mezotrion és az S-metolaklór gyári kombinációja folyékony formulációban, illetve a Peak-et, ami proszulfuron hatóanyagú granulátum.

A készítmény rugalmas, a két termék kijuttatható korai posztemergensen egy menetben, de lehetőséget biztosít arra is, hogy ha eltérő dinamikával csírázó gyomnövények ellen kell felvennünk a harcot, akár szét is szedhető a csomag, és kijuttatható kétmenetes technológiaként is. A korai posztemergens időpontban végzett kezelésnél a gyomnövények fenológiájára kell figyelnünk, a jó szelektivitásának köszönhetően a kukorica fejlettségétől függetlenül kipermetezhető. A kezelés tervezésének legfontosabb szempontja az egyszikűek fejlettsége. A Camix Pro kijuttatásának optimális időpontja az egyszikűek 1-3 leveles állapota, azaz a gyökérváltás előtti fenológia.

Miben rejlik a Camix Pro megbízható tudása?

A készítményben kévő három hatóanyag jól kiegészíti egymást. A mezotrion a kétszikű gyomnövények levelén keresztül felszívódva posztemergensen, talajra kerülve a később kelő gyomok ellen nyújt hosszantartó védelmet. Az S-metolaklór hosszú hatástartammal biztosítja a hatékonyságot a magról kelő egyszikű gyomok ellen és additívkénként működve fokozza a mezotrion bejutását a növénybe. A proszulfuron elsősorban posztemergens hatással, ugyanakkor rövid, talajon keresztül érvényesülő tartamhatással is rendelkezik a kétszikű gyomok ellen. Abban az esetben, ha a vontatott csírázás miatt eltérő fejlettségű kétszikűek is előfordulnak a területen, számíthatunk a proszulfuron ún. megtorpantó hatására, a fejlettebb kétszikűeknek gyorsan megállítja a fejlődését, a fiatal, gyorsan osztódó sejteket tartalmazó tenyészőcsúcs elpusztításával.  Mindezen tudásnak köszönhetően  a Camix Pro kezeléssel az egész tenyészidőszakra kiterjedő gyomirtó hatást biztosíthatunk.

Széles hatásspektrum

A Camix Pro a kukoricában előforduló magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények - kakaslábfű, muhar fajok, köles, disznóparéj félék, libatop stb.  - ellen hatékony, beleértve a nehezen irtható fajokat is, mint pl. csattanó maszlag, selyemmályva, szerbtövis, parlagfű stb. gyomnövényeket.

Camix Pro hatása szerbtövissel erősen fertőzött területen Berettyóújfalu 2021. június 2.
Camix Pro hatása szerbtövissel erősen fertőzött területen Berettyóújfalu 2021. június 2.

Kezelés időzítése

Korai posztemergensen: Camix 3,0 l/ha + Peak 20 g/ha+ FixPro (nem ionos nedvesítő szer) 0,1 l/ha dózisban (a gyomok kelése után)
A magról kelő egyszikű gyomok – kakaslábfű, muhar fajok, köles - tömeges kelésekor, legkésőbb azok 1-3 leveles fejlettségekor

Száraz tavaszi időjárás esetén is megoldást jelenthet, megfontolt időzítéssel. Rugalmas kijuttatást tesz lehetővé, ha a talajnedvesség miatt késleltetni kell az alapgyomirtást.

A nehezen irtható kétszikű gyomokkal fertőzött területen is jó gyomirtó hatást biztosít a kétszikű gyomok 2-4 leveles fejlettségekor kijuttatva.
Abban az esetben, ha a Camix Pro-t korai posztemergens időpontban juttatjuk ki, a gyomnövények kikelése után, kihasználjuk a készítmény erős levélen keresztüli hatását, majd a területünk megázása után érvényesül a hármas gyári kombináció hosszú, - optimális csapadékviszonyok mellett - akár egész tenyészidőszakra kiterjedő tartamhatása is.

Szelektivitás

A Camix Pro kiváló szelektivitású, a kezelés időpontját kizárólag az egyszikű gyomok fejlettsége határozza meg. Minden talajtípuson, minden takarmány kukorica hibridben használható. Csemege kukoricában és vetőmag előállításban is felhasználható a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával.
Mezotrion tartalmú készítményt egy szezonban csak egyszer szabad kijuttatni ugyanazon területre.

Az egyes táblák gyomviszonyai eltérőek, és bizonyos mértékben akár egyik évről a másikra változhatnak is. A programszerűen végzett gyomirtások, az univerzális készítmények korszaka sajnos elmúlt. A gyomirtásunkat minden esetben a területünkre optimalizálva, a gyomproblémánkra leghatékonyabb, ugyanakkor a legszelektívebb módon megoldást nyújtó készítmény kiválasztásával végezzük.

Ebben nyújt megbízható segítséget a Syngenta a gondosan felépített kukorica gyomirtó szer portfóliójával. Amennyiben Syngenta gyomirtó szert választ, biztos lehet a három legfontosabb elvárásának megvalósulásában:

 • a lehető legszelektívebb a kukoricára
 • nem hagy meg gyomnövényeket, nem szelektál ki fajokat
 • kellő tartamhatással rendelkezik

Bármilyen gyomproblámája van, tudunk megoldást kínálni.
Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb kukorica gyomírtó szert az új Kukorica gyomirtó szer választó eszközünkkel
Tekintse meg a képpel ellátott kísérleti eredményinket az interaktív Kukorica gyomirtás kiadványunkból.

Tóth Csantavéri Szilvia
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.