You are here

A teljesség igényével – A Syngenta gyomirtási technológiai ajánlata cirokfélékben

Hír
2021.04.28.

Az utóbbi időkben a cirok reneszánszát éli, termőterülete hazánkban lassan, de növekvő tendenciát mutat. Akár szemes-, akár silócirokról (cukorcirok) legyen szó, termesztése sok szántóterületünkön a kukorica alternatívájaként megjelenik, hiszen a klimatikus viszonyok változásából adódó hektikus termések kevésbé jellemzik. A kukoricánál jobb szárazságtűrése és termésstabilitása miatt egyre többen választják a termesztett kultúráik körébe.

A cirokfélék herbicid tűrőképessége gyengébb a kukoricáénál, és az alkalmazható herbicidek köre is meglehetősen csekély számú. Az évelő egyszikű gyomok (pl.: fenyércirok) ellen cirokfélékben nem tudunk védekezni, így ilyen gyomokkal fertőzött területen a cirokfélék termesztését célszerű elkerülni.

A cirokfélék vetése jellemzően május első felében kezdődik. A kezdeti fejlődése és gyomelnyomó képessége a kukoricáénál lassabb, így a minél korábbi gyomkikapcsolás kulcsfontosságú.

A Syngenta egyedülálló módon a cirokfélék gyomirtására teljes technológiával rendelkezik.

A cirokfélékben a magról kelő egyszikű gyomok ellen csak pre-, vagy korai posztemergensen tudunk védekezni. Erre a célra olyan hatóanyagot kell választani, ami a lehetőségeinkhez képest az egyik legszelektívebb, továbbá az egyik leghatékonyabb, még szárazabb körülmények között is.

Preemergens gyomirtásra a Gardoprim Plus Gold (4,0 l/ha) és a Dual Gold 960 EC (1,4 – 1,6 l/ha) áll rendelkezésünkre. Mindkét készítmény tartalmazza az S-metolaklór hatóanyagot, így alkalmazása csak abban az esetben lehetséges, ha a vetőmag Concep III csávázással van ellátva. A Concep III csávázószer fluxofenim széfener hatóanyagot tartalmaz. A Concep III lényege, hogy a fluxofenim hatóanyaggal csávázott cirkot ellenállóvá teszi az S-metolaklór gyomirtó hatóanyaggal szemben. Így az ilyen csávázással rendelkező vetőmagok esetén a Gardoprim Plus Gold és Dual Gold 960 EC gyomirtó szerek is biztonságosan alkalmazhatók a kultúrnövény károsodása nélkül. Megfelelő bemosó csapadék (15-20 mm a kezelés utáni két héten belül) esetén a Gardoprim Plus Gold egy- és kétszikűek elleni kiváló hatásának köszönhetően akár betakarításig teljes körű védelmet biztosíthat a magról kelő gyomnövények ellen. A Dual Gold 960 EC elsősorban a magról kelő egyszikű gyomok ellen hatékony, de számos magról kelő kétszikű gyomfaj ellen is számolhatunk mellékhatásra (pl.: disznóparéj fajok, fehér libatop) megfelelő időjárási viszonyok mellett.

Preemergens kijuttatáskor, erős magról kelő egyszikű fertőzés esetén a Gardoprim Plus Gold kiegészíthető a Dual Gold 960 EC 0,25 l/ha-os dózisával (1. kép).

1. kép: Preemergensen kijuttatott Gardoprim Plus Gold 4 l/ha + Dual Gold 0,25 l/ha hatékonysága (Hajdúböszörmény - Nagypród, 2020.05.27. Fotó: Varga Balázs Csaba)
1. kép: Preemergensen kijuttatott Gardoprim Plus Gold 4 l/ha + Dual Gold 0,25 l/ha hatékonysága (Hajdúböszörmény - Nagypród, 2020.05.27. Fotó: Varga Balázs Csaba)

Ebben az esetben a jelenleg engedélyezett legmagasabb dózist tudjuk kijuttatni mind az S-metolaklór, mind pedig a terbutilazin esetén, amely így a piacon található gyomirtási lehetőségek közt a legszélesebb gyomirtási spetkrumot biztosítja (1. táblázat).

1. táblázat: A Syngenta gyomirtási technológia hatása a cirok legfontosabb gyomnövényei ellen
1. táblázat: A Syngenta gyomirtási technológia hatása a cirok legfontosabb gyomnövényei ellen

A Gardoprim Plus Gold korai posztemergens kijuttatása is lehetséges a cirok 3 leveles fejlettségénél (2. kép).

2. kép: Korai posztemergensen kijuttatott Gardoprim Plus Gold 4 l/ha hatékonysága (Komádi, 2020.06.02. Fotó: Varga Balázs Csaba)
2. kép: Korai posztemergensen kijuttatott Gardoprim Plus Gold 4 l/ha hatékonysága (Komádi, 2020.06.02. Fotó: Varga Balázs Csaba)

Ezt a technológiát akkor célszerű választani, ha a vetés utáni időkben jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható. A kijuttatás időintervalluma korai posztemergens kijuttatásban igen szűk, így a preemergens alkalmazás elvégzésére több idő és lehetőség áll rendelkezésre.

Magról kelő- és évelő kétszikű gyomok elleni védekezésre cirokfélékben a Banvel 480 S (dikamba) és a Casper (dikamba és proszulfuron) használható posztemergens kijuttatásban. Posztemergens állománykezelés formájában végzett Banvel vagy Casper kezelés a cirok 7-20 cm-es nagysága mellett végezhető biztonságosan. Az említett fejlettségi állapottól korábbi kijuttatás esetén ne alkalmazzuk ezen gyomirtó szereket, ugyanis a kultúrnövény érzékeny lehet, károsodhat.

Mindkét készítmény esetén a magról kelő gyomok 2-4 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményekre (3. kép).

Mezei acattal fertőzött szemes cirok vetés. A Banvel vagy Casper kezeléssel még várni kell a cirok 7 leveles fejlettségéig. (Hajdúböszörmény – Nagypród, 2020.05.27. Fotó: Varga Balázs Csaba)
Mezei acattal fertőzött szemes cirok vetés. A Banvel vagy Casper kezeléssel még várni kell a cirok 7 leveles fejlettségéig. (Hajdúböszörmény – Nagypród, 2020.05.27. Fotó: Varga Balázs Csaba)

A Banvel egy levélen felszívódó, hormonhatású készítmény, amely a már kikelt gyomok ellen hatékony. A Casper esetében a proszulfuron biztosít talajon keresztül pár hét tartamhatást a magról kelő kétszikűek ellen. A Banvel 480 S dózisa cirokfélékben 0,5 l/ha, a Casper-é 0,3 – 0,4 kg/ha.

Cirokfélék esetében a vegyszer gyomirtás mellett a sorközök mechanikai utón való gyomirtása is szükséges lehet. A Syngenta gyomirtási technológiai ajánlata a biztonságos ciroktermesztés kulcsa.

Hajdúböszörmény nagypródi határrészén - A Syngenta növényvédelmi technológiai ajánlatát alkalmazva a Kelet Földgép Kft. a Syngenta silócirok tábláit hektáronként közel 100 tonnás termésátlaggal takarították be 2020-ban (Fotó: Varga Balázs Csaba)
Hajdúböszörmény nagypródi határrészén - A Syngenta növényvédelmi technológiai ajánlatát alkalmazva a Kelet Földgép Kft. a Syngenta silócirok tábláit hektáronként közel 100 tonnás termésátlaggal takarították be 2020-ban (Fotó: Varga Balázs Csaba)

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.