Sávos preemergens gyomirtási lehetőségek vizsgálata napraforgó és kukorica kultúrákban Syngenta technológiával

Hír

ÖSSZEFOGLALÁS
A környezet megóvása érdekében a fenntartható gazdálkodásban egyre nagyobb igény mutatkozik a növényvédő szer felhasználást csökkentő növényvédelmi megoldások iránt. Ennek egyik eleme a sávban történő permetezés, így a sávos gyomirtás is, amikor a kultúrnövény sorát csak egy bizonyos szélességben kezelik (vetéssel vagy kultivátorozással egymenetben) és a sorközöket mechanikai úton tartják gyommentesen. A kukorica és napraforgó esetében azonban eddig nem állt rendelkezésre engedélyezett technológia, hiszen a preemergens gyomirtásra alkalmas gyomirtó szerek forgalomba hozatali és felhasználási engedélye ezt a technológiát nem tartalmazta. Vizsgálataink célja volt, hogy napraforgó esetén a Gardoprim Plus Gold, míg kukorica esetén a Lumax sávos, preemergens alkalmazásának hatékonyságát vizsgáljuk. Kísérleteink eredményeképpen a Gardoprim Plus Gold és a Dual Gold 960 EC gyomirtó szerek engedélyokirata már módosításra került, így ezen készítmények sávos kijuttatása már a gyakorlatban is alkalmazható.

BEVEZETÉS
A jelenlegi termesztéstechnológiánk mellett a növényvédő szerek használata általános és nélkülözhetetlen az eredményes gazdálkodás érdekében szántóföldi körülmények között. Az egyre szigorodó jogszabályi háttér, valamint és elsősorban a környezetvédelmi elvárások olyan technológiák használatát indokolják, amelyekkel a növényvédelmet a lehető legkisebb környezetterhelés mellett, a lehető legkisebb növényvédő szer mennyiséggel tudjuk elvégezni. Ennek kihagyhatatlan része az innováció, mind a gép-, mind pedig a növényvédő szer gyártók körében egyaránt. A sávos művelési technológia megjelenése az utóbbi időszak agrárinnovációjának terméke, amely lehetőséget kínál a környezettudatos, fenntartható növényvédelem gyakorlati megvalósítására. A sávos gyomirtási eljárás technikája és gyakorlati háttere ugyan már régóta ismert, de üzemi szinten ezidáig nem terjedt el Magyarországon, de jelentősége növekedni fog és a dinamikus terjedése várható. Új technológia révén a gyomirtó hatékonyság vizsgálata és bizonyítása nem csak az engedélyeztetés adatkövetelménye, hanem a felhasználói igény szempontjából is szükséges és elengedhetetlen.

Lényege, hogy a vetőgépre és/vagy a kultivátorra szerelt, erre a célra alkalmas szórófejekkel és speciális fúvókákkal csak a kultúrnövény sorának egy bizonyos szélességű sávját permetezzük, míg a sorközöket mechanikailag gyomirtjuk a kultivátor kapák segítségével. A kezelt sáv szélessége a fúvóka típusával, illetve azok talajtól vagy növényfelülettől való távolságával szabályozható. A sávos permetezés és a mechanikai gyomirtás kombinációja környezettudatos megoldás, amely az egységnyi területre kijuttatott növényvédő szer mennyiséget akár 60%-kal is csökkentheti. A sávpermetezésnek köszönhetően csökken az egységnyi területre kijuttatott növényvédő szer mennyisége, miközben a kezelt sáv felületre az egységnyi területre megállapított hatékony koncentráció, dózis kerül kijuttatásra.

A sávos gyomirtásra több variáció létezik:

 • vetéssel vagy
 • kultivátorozással egymenetben.

Vizsgálatainkban a választás a vetéssel egymenetben történő, preemergens gyomirtásra esett.

A sávszélesség ingadozásának elkerülése érdekében a fúvókára előírt nyomásérték tartása fontos, amely a vetéssel egymenetben végzett sávos gyomirtás esetén alacsony (1-4 bar). Az alacsony nyomásnak, továbbá a fúvóka talajfelülethez való távolságának köszönhetően ezzel a permetezési megoldással a cseppek elsodródása még inkább csökken. A permetezési – vetési sebbeséget a vetőgép típusa határozza meg, általánosságban 5-10 km/h munkasebességgel üzemeltethetők.
Fontos megjegyezni továbbá, hogy a növényvédő szer felhasználás Magyarországon is szigorú szabályokhoz kötött, a készítmények engedélyokiratától eltérő felhasználása nem megengedett. Az engedélyezettől magasabb vagy alacsonyabb dózis használata jogszabályi feltételekbe ütközik.

Vizsgálataink célja az volt, hogy kukorica és napraforgó kultúrában a Syngenta alapgyomirtási technológiáját, sávpermetezési módszerrel kipróbáljuk és igazoljuk annak hatékonyságát.

ANYAG ÉS MÓDSZER
Vizsgálatainkat a 2017-es évben végeztük napraforgó és kukorica kultúrákban. Napraforgóban Ménfőcsanakon (kötött réti talaj) és Kajászón (humuszos homoktalaj), míg kukoricában Baracskán (barna erdőtalaj).  A kezeléseket 0,5-1 ha-os parcellákon végeztük, a vetőgép munkaszélességének figyelembe vételével és a terület alakjából adódóan.
Napraforgóban az alábbi kezeléseket alkalmaztuk:

 1. Gardoprim Plus Gold 4 l/ha vetéssel egymenetben sávban + Listego* 1,2 l/ha posztemergensen teljes felületkezeléssel
 2. Gardoprim Plus Gold 4 l/ha vetéssel egymenetben sávban + Listego* 1,2 l/ha posztemergensen teljes felületkezeléssel + kultivátorozás
 3. Gardoprim Plus Gold 4 l/ha vetéssel egymenetben sávban + kultivátorozás

Kukoricában a Lumax 4,5 l/ha vetéssel egymenetben végzett sávos permetezés és mechanikai sorközművelés együttes hatékonyságát értékeltük a Lumax 4,5 l/ha-os, teljes felületkezeléssel végzett preemergens gyomirtás hetékonyságához képest.
A kísérlet elvégzésének részletes körülményeit az 1. táblázat tartalmazza

 MénfőcsanakKajászóBaracska
Talajtípuskötött, réti talajhumuszos homokbarna erdőtalaj
Kultúranapraforgónapraforgókukorica
HibridNK NeomaSY ExpertoSY Ulises
Vetés és preemergens kezelés ideje2017.04.232017.04.102017.04.17
Vetőgép típusaJohn Deere 1750 Max Emerge XP
Munkasebesség9 km/h
Folyadék kijuttató rendszerKITE Jet
Fúvóka típusa a sávos permetezés eseténDG TeeJet 8003 VS
Permetezési nyomás a sávos permetezés esetén2,5 bar
Permetlémennyiség a sávos permetezés esetén80 l/ha
Fúvóka típusa a preemergens teljes felületkezelés eseténTeeJet AIC 11004 légbeszívásos, lapos sugarú
Permetezési nyomás a preemergens teljes felületkezelés esetén3 bar
Permetlémennyiség a preemergens teljes felületkezelés esetén250 l/ha
Posztemergens kezelés ideje2017.05.242017.05.17nem volt
Fúvóka típusa a preemergens teljes felületkezelés eseténTeeJet AIC 11004 légbeszívásos, lapos sugarú
Permetezési nyomás a preemergens teljes felületkezelés esetén3 bar
Permetlémennyiség a preemergens teljes felületkezelés esetén250 l/ha
Első kultivátorozás ideje2017.05.292017.05.21 2017.05.27.
Második kultivátorozás ideje2017.06.102017.06.102017.06.12. 

1. táblázat. A kísérletek körülményei

Mind a napraforgó, mind a kukorica vetése során John Deere 1750 Max Emerge XP vetőgépet használtunk (1. ábra), melyet 9 km/h munkasebességgel üzemeltettünk. A sávos permetezést a vetőgépre szerelelt KITE Jet folyadékkijuttató rendszerrel végeztük, a permetlé ellátást a munkagépen található 1000 literes fronttartály biztosította a vetőkocsinként szerelt szórófejek számára. A permetlé kijuttatása 80 l/ha lémennyiség mellett zajlott, DG TeeJet 8003VS fúvóka használata mellett, 2,5 bar nyomáson. A szórófejek magassága úgy került beállításra, hogy a sor mellett mindkét oldalán 15-15 cm-t permetezzen, így egy 30 cm-es kezelt sávot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy tényleges 1 hektár termőterületen csak 4000 m2-t kezeltünk, ami a teljes termőterület 40%. Így napraforgóban a teljes termőterületre számított Gardoprim Plus Gold 1,6 l/ha, míg a kukoricában a Lumax 1,8 l/ha mennyiségben került kijuttatásra, amellett, hogy a kezelt 30cm-es sáv az engedélyezett, egységnyi felületre vetített koncentrációval került kezelésre.

A teljes felület kezelést 250 l/ha lémennyiséggel, AIC Teejet 11004 légbeszívásos, lapos sugarú fúvókával, 3 bar nyomáson a vetéssel megegyező időpontban végeztük. Kukoricában a Lumax 4,5 l/ha dózisával. A sávos permetezés a sorközök kétszeri mechanikai művelésével lett kiegészítve, melyet Orthmann gyártmányú sorközművelő kultivátorral végeztünk (2. ábra).

Napraforgóban a Gardoprim Plus Gold preemergensen sávban lett kijuttatva 4 l/ha dózisban. Két kezelésben a terület teljes felületkezelés formájában Listego* 1,2 l/ha dózisával lett kezelve a napraforgó 4 leveles állapotában, amely az egyik esetben kétszeri sorközművelő kultivátorozással lett kiegészítve. A kijuttatás technikája megegyezik a teljes felületkezeléses, preemergens techikánál leírtakkal. Így napraforgóban lehetőség nyílt a preemergens sávpermetezés (Gardoprim Plus Gold) és mechanikai sorközművelés, a preemergens sávpermetezés (Gardoprim Plus Gold) és teljes posztemergens állománykezelés (Listego*), mechanikai sorközművelés nélküli, továbbá a preemergens sávpermetezés (Gardoprim Plus Gold) és teljes posztemergens állománykezelés (Listego*) kétszeri, sorközművelő kultivátorozással kiegészített technológiájának összehasonlítására.

A három kísérleti helyszín mindegyike a vétést követő 2 héten belül 20 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékot kapott, így a preemergens készítmények tökéletes hatáskifejtéséhez ideális körülmények álltak rendelkezésre. A kísérletek mindegyikében a kezelések gyomirtó hatékonyságát értékeltük.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
A kajászói napraforgó kísérlet eredményei:
A Kajászón, humuszos homoktalajon végzett napraforgó kísérletünkben a terület gyomflórája magról kelő egy- és kétszikű gyomokból állt. A kísérleti területet jó kultúrállapot jellemezte, alacsony gyomnyomás volt tapasztalható. A kísérleti terület gyomflórája a következő volt (3. ábra):

 • termesztett köles (Panicum miliaceum)
 • fehér libatop (Chenopodium album)
 • csattanó maszlag (Datura stramonium)
 • parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
 • szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)
 • bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium)

A vizsgálataink során a sávban preemergensen permetezett Gardoprim Plus Gold 1,6 l/ha dózisban (ami ténylegesen kezelt felületre vetítve megyegyezik a Gardoprim Plus Gold engedélyezett 4 l/ha dózisával) a permetezett sávban 100%-os hatékonyságot adott a fennt említett kétszikű gyomnövények mindegyikével szemben, a köles esetén 98%-os hatékonyságot tapasztaltunk, ami szintén kiváló. Posztemergens állománypermetezés nélkül, kétszeri sorköz kultivátorozással kiegészítve összeségében is 100%-os hatékonyságot mutatott a területen előforduló magról kelő kétszikű gyomnövények mindegyike ellen, köles ellen is kiváló hatékonyságú volt.

A preemergens sávban permetezett Gardoprim Plus Gold és a teljes felületen állományban alkalmazott Listego* 1,2 l-ha dózisban sorközművelés nélküli kezelésében is 100%-os hatékonyságot tapasztaltunk valamennyi magról kelő kétszikű gyomnövény esetében, kölesnél a kezelés 98%-os hatékonyságot mutatott (4. ábra). A Gardoprim Plus Gold preemergens, sávban történő, és a Listego* teljes felületen, állományban végzett kezeléséhez a kétszeri sorközművelő kultivátorozás így további gyomirtó hatékonyságbeli növekedést nem adott. A sorközművelés ebben az esetben a tápanyagutánpótlás és talajművelés eszközeként szerepelt, mechanikai gyomirtó tulajdonságát csak az első kezelésben tudtuk kihasználni, ahol vegyszeres gyomirtást csak a sávban végzett Gardoprim Plus Gold kezelés jelentett. A Listego*-val végzett állománypermetezés idején, a magról kelő kétszikűek 2-4 valódi leveles, míg a köles 1-3 leveles fenológiai állapotban volt, így tökéletes gyomirtó hatás tudtunk elérni alkalmazásával. A Listego*-val végzett állománykezelést a minél jobb hatáskifejtés érdekében a gyomnövények fejlettségéhez igazodva kell elvégezni.

Megállapítottuk, hogy a fennt említett kondíciók mellett a csak sávban végzett preemergens Gardoprim Plus Gold (teljes termőterületre számított 1,6 l/ha dózisa) kétszeri sorközművelő kultivátorozással kiegészítve megegyező eredményt adott a sávban, preemergensen végzett Gardoprim Plus Gold és teljes felületen alkalmazott posztemergens Listego* kezelés hatékonyságával.

A ménfőcsanaki napraforgó kísérlet eredményei:
A ménfőcsanaki napraforgó kísérlet alacsony fekvésű, kötött réti talajon zajlott. A területet meglehetősen rossz kultúrállapot jellemezte, ami a gyomflórára is rányomta a bélyegét. Jellemzően a következő magról kelő gyomfajok fordultak elő nagy borítottsággal (5. ábra):

 • kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
 • fakó muhar (Setaria pumila)
 • fehér libatop (Chenopodium album)
 • csattanó maszlag (Datura stramonium)
 • parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
 • pokolvar libatop (Chenopodium hybridum)

Emelett az évelő gyomok is jelentős mennyiségben fordultak elő a területen, ezen fajok elleni hatékonyságot nem értékeltük a kísérletben felhasznált hatóanyagok gyomirtó spektrumát figyelembe véve. Az évelő gyomok közül a következő fajok fordultak elő:

 • közönséges nád (Phragmites communis)
 • vidrakeserűfű (Polygunum amphibium)
 • mezei acat (Cirsium arvense)

Az erős gyomfertőzöttség és későn elvégeztt sorközművelés miatt a sávban, preemergensen kijutatott Gardorpim Plus Gold 95%-os hatékonyságot adott a magról kelő kétszikű fajok (fehér libatop, pokolvar libatop, csattanó maszlag és parlagfű) ellen, és 90%-os hatékonyságot mutatott a magról kelő egyszikű gyomokkal (fakó muhar és kakaslábfű) szemben (6. ábra). A sávban kijuttatott Gardoprim Plus Gold,  Listego* 1,2 l/ha teljes felületű állománykezeléssel kiegészítve hasonló eredményt adott a csak vegyszeresen sávban, preemergensen Gardoprim Plus Gold-dal gyomirtott és kétszer kultivátorozott parcellával. Tehát a sávos permetezés kétszeri kultivátorozással elérte a sávos preemergens majd teljes felületen állománykezelt gyomirtás hatékonyságát. A sávosban preemergensen Gardoprim Plus Gold-dal, majd teljes felületen Listego*-val kezelt és kétszer kultivátorozott parcellán kiváló gyomirtó hatékonyságot tapasztaltunk mind a magról kelő egyszikű-, mind pedig a magról kelő kétszikűekkel szemben. Az első kultivátorozás idejére a magról kelő egyszikű gyomok nagy része 3 leveles fejlettségen, míg a kétszikűek 4 leveles fejlettségen túl voltak, ebben az esetben előfordult, hogy a sorközművelő kapák a fejlettebb gyomnövényeket „kiültették” a preemergensen kezelt sáv szélére, amely a kezelés hatékonyságát rontotta. Az alkalmazott sorközművelő kultivátor forgalmazói ajánlása szerint az agresszív szögállású lúdtalpkapák, még viszonylag magas munkasebesség (10-14 km/ha) mellett is alkalmasak a mélyen gyökerező gyomok biztos átvágására, azonban a tapasztalt eredmények alapján a megfelelő gyomfenológiai állapot a magról kelő egyszikűek 3 levelesnél, míg a kétszikűek 4 levelesnél fejlettlenebb stádiumában optimális.

A Gardoprim Plus Gold gyomirtó permetezőszer 04.2/2321-2/2018. számon módosított engedélye szerint az előírt növényvédelmi technológia sávos kijuttatáskor kukorica és napraforgó esetén: „Sorkezelésre alkalmas permetezőgéppel, a kultúrnövény sorába (31-33 cm szélességben) is kijuttatható. Ebben az esetben a ténylegesen kezelt felületre kell számolni a dózist. A ténylegesen kezelt felületre a hatékony 4 l/ha dózist kell kijuttatni, mindez a teljes felületre vonatkoztatva (a kezelt és nem kezelt sorközöket együtt számolva) maximum 1,7 l/ha dózisnak felel meg. A sorközök kezelése mechanikai úton, kultivátorral javasolt”.

A Dual Gold 960 EC gyomirtó permetezőszer 04.2/426-2/2018.számon módosított engedélye szerint az előírt növényvédelmi technológia sávos kijuttatáskor kukorica és napraforgó esetén: „Sorkezelésre alkalmas permetezőgéppel, a kultúrnövény sorába (31-33 cm szélességben) is kijuttatható. Ebben az esetben a ténylegesen kezelt felületre kell számolni a dózist. A ténylegesen kezelt felületre a hatékony 1,25-1,6 l/ha dózist kell kijuttatni, mindez a teljes felületre vonatkoztatva (a kezelt és nem kezelt sorközöket együtt számolva) maximum 0,5-0,69 l/ha dózisnak felel meg. A sorközök kezelése mechanikai úton, kultivátorral javasolt”.

Így sávos preemergens gyomirtási mód alkalmazása esetén a Syngenta termesztéstechnológiai, illetve gyomirtási ajánlata a következő:

 1. Magról kelő egy-, és kétszikűekkel fertőzött területen:
  Gardoprim Plus Gold 4 l/ha preemergensen sávban a vetéssel egymenetben (teljes termőterületre vonatkoztatva 1,7 l/ha) és sorközkultivátorozás.
 1. Erős magról kelő egyszikű fertőzöttség esetén:
  Dual Gold 960 EC 1,25-1,6 l/ha preemergensen sávban a vetéssel egymenetben (teljes termőterületre vonatkoztatva 0,5-0,69 l/ha) és sorközkultivátorozás.

Hagyományos gyomirtású hibridek esetén a sávos preemergens alapgyomirtás és sorközművelés lehetséges. Clearfield® hibridek esetén a Listego* 1,2 l/ha, míg Clearfield® Plus hibridek esetén a Listego Plus** 2 l/ha teljes állománykezelésre is lehetőség van a sávban végzett preemergens gyomirtás és mechanikai gyomszabályozás mellett.

A baracskai kukorica kísérlet eredményei:
Baracskán, barna erdőtalajon végeztünk kukoricában gyomirtási vizsgálatot, melyben a Lumax 4,5 l/ha teljes felületen történő, preemergens kezelés hatékonyságát hasonlítottuk össze a sávban, preemergensen permetezett Lumax hatékonyságával. A sávos kijuttatás esetében is a Lumax 4,5 l/ha-os dózisát alkalmaztuk, amely így a teljes termőterületre vonatkoztatva 1,8 l/ha dózisnak felel meg. A kijuttatás körülményei megegyeztek a napraforgónál leírtakkal. A kísérleti terület gyomflóráját a következő gyomfajok alkották:

 • kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
 • csattanó maszlag (Datura stramonium)
 • parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
 • szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)
 • karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys)
 • fehér libatop (Chenopodium album)

A teljes felületen és sávban kijuttatott Lumax 4,5 l/ha dózisban 100%-os hatékonyságot ért el az említett gyomfajok mindegyikével szemben. A sorközben végzett kétszeri kultivátorozás helyes időzítése a sorközökben is 100%-os hatékonyságot biztosított. Így a sávban végzett preemergens Lumax kezelés hatékonysága, kiegészítve kétszeri sorközművelő kultivátorozással elérte a teljes felületen végzett, preemergens Lumax kezelés hatékonyságát. Beigazolódott, hogy optimális körülmények között (bemosó csapadék, jó kultúrállapotú terület, egyenletes gyomkelés, időben elvégzett sorközművelő kultivátorozás) a sávos preemergens gyomirtás Lumax-szal és mechanikai sorközművelés kombinációja kukoricában is működőképes technológia. Az elvégzett kísérleti eredmények alapján a Lumax engedélyokiratának módosítását is kérelmezni fogjuk.

Köszönetnyílvánítás:
A Syngenta Kft. nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani Bogár József (Kajászó) és Pécsinger János (Győr – Ménfőcsanak) termelőknek a vizsgálatok kivitelezésében nyújtott segítségükért.

1. ábra. John Deere 1750 Max Emerge XP vetőgép KITE JET folyadékkijuttató rendszerrel szerelve

1. ábra. John Deere 1750 Max Emerge XP vetőgép KITE JET folyadékkijuttató rendszerrel szerelve

2. ábra. Orthmann sorközművelő kultivátor

2. ábra. Orthmann sorközművelő kultivátor

3. ábra. A kajászói napraforgó terület gyomflórája (Kajászó, 2017.05.30.)

3. ábra. A kajászói napraforgó terület gyomflórája (Kajászó, 2017.05.30.)

4. ábra. Balra a Gardoprim Plus Gold sávos kijuttatás + kétszeri kultivátorozás, jobbra a Gardorpim Plus Gold sávos + Listego* teljes felületű állománykezelés kultivátorozás nélkül (Kajászó, 2017.05.30.)

4. ábra. Balra a Gardoprim Plus Gold sávos kijuttatás + kétszeri kultivátorozás, jobbra a Gardorpim Plus Gold sávos + Listego* teljes felületű állománykezelés kultivátorozás nélkül (Kajászó, 2017.05.30.)

5. ábra. A ménfőcsanaki napraforgó kísérlet. Gardoprim Plus Gold sávban kijuttatot kezelés a sorközművelés előtt (Ménfőcsanak, 2017.05.24.)

5. ábra. A ménfőcsanaki napraforgó kísérlet. Gardoprim Plus Gold sávban kijuttatot kezelés a sorközművelés előtt (Ménfőcsanak, 2017.05.24.)

6. ábra. Gardorpim Plus Gold sávban és kétszeri sorközművelő kultivátoros kezelés (Ménfőcsanak, 2017.08.02.)

6. ábra. Gardorpim Plus Gold sávban és kétszeri sorközművelő kultivátoros kezelés (Ménfőcsanak, 2017.08.02.)

® A BASF bejegyzett védjegye.
* A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
**A Listego Plus azonos a Pulsar Plus 04.2./10624-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel

Dr. Nagy Viktor
Syngenta Kft.