You are here

Miért éppen Syngenta? – A Syngenta napraforgó termesztéstechnológiai ajánlata 2019-ben

Hír
2019.02.04.
Az új Syngenta napraforgó hibridek is jó mézelők

A 2018-as évben ismét rekord született hazánkban a napraforgó termesztés során, hiszen a korábbi 2016-os csúcstermést felülmúlva az országos termésátlag 3,02 t/ha-os eredményt hozott. Így újfent kijelenthetjük, hogy Magyarország a napraforgó termesztés élvonalába tartozik. 

Ezen rekord eredmény eléréséhez az időjárási körülményeken túlmenően számos egyéb tényező is hozzájárul, így a termesztő és a növényvédelmi szakirányító tudása, tapasztalata, valamint a hibridjeink kiváló terméspotenciálja, továbbá az egyes növényvédelmi technológiai elemek ok- és célszerű használata is. A Syngenta az idei termesztési szezonban is a vetéstől a betakarításig teljes növényvédelmi technológiát kínál, mellyel 2019-ben is bátran vághatunk bele a napraforgó termesztésébe, bízva egy újabb rekord felállításában.

A napraforgó növényvédelme során a legnagyobb kihívást a gyomszabályozás jelenti. A területünk földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül a gyomok megjelenésére számítani kell, hiszen talajaink gyommagkészlete meglehetősen magas, a gyomirtás kihagyhatatlan eleme a termesztésnek.

Alapvetően két dolog határozza meg, hogy milyen vegyszeres gyomirtási eljárást használhatunk:

  • Ha van egy konkrét hibrid, amelyet termeszteni szeretnénk, ez magával hozza az alkalmazható gyomirtási technológiát,
  • Ha gyomirtási technológiát választunk és az adott szegmensben (hagyományos gyomirtású vagy herbicid toleráns) keressük meg a számunkra legmegfelelőbb hibridet.

Függetlenül attól, hogy milyen hibridet (hagyományos vagy herbicid toleráns) választunk, az alapgyomirtás kihagyhatatlan eleme a technológiának. Hagyományos hibridek esetén vegyszeres gyomszabályozásra csak preemergens módon van lehetőség, míg herbicid toleráns hibridek termesztésekor lehetőség van állománykezelésre is. Az alapgyomirtás a herbicid toleráns hibridek esetében is fontos a gyomkonkurencia lehető legkorábbi kikapcsolása érdekében, ezzel biztosítható a kultúrnövény zavartalan fejlődése.

Erre nyújt kiváló megoldást a Syngenta napraforgó gyomirtó szer palettájáról a Gardoprim Plus Gold, amelyet a vetés után kelés előtt, 4 l/ha dózisban alkalmazva akár a betakarításig gyommentesen tarthatja a napraforgó táblánkat. Két hatóanyagának köszönhetően széles hatásspektrumú, megfelelő védelmet biztosít a napraforgó legtöbb magról kelő egy- és kétszikű gyomnövénye ellen. A tökéletes hatáskifejtéshez 10-20 mm bemosó csapadék szükséges a kijuttatást követő 2 héten belül. Használatát 1,5%-nál alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajokon, illetve olyan területeken, ahol egy nagyobb intenzitású csapadék hatására fennáll az összefolyás veszélye, nem ajánljuk a kultúrnövény esetleges károsodásának elkerülése végett. Magról kelő egyszikűekkel erősen fertőzött területen Dual Gold 960 EC 0,25 l/ha-os dózisával célszerű kiegészíteni. Tapasztalataink alapján egy jól sikerült alapgyomirtás akár 42%-os terméstöbbletet is jelenthet (1.ábra)

A Syngenta technológia ereje
1.ábra. A Syngenta technológia egyes elemeinek alkalmazása által elérhető eredmények

Alacsonyabb szerves anyagú talajokon, illetve erős magról kelő egyszikű fertőzés esetén a Dual Gold 960 EC önmagában, 1,4-1,6 l/ha dózisban biztosíthat védelmet a magról kelő egyszikűek ellen.

A növénynemesítésnek köszönhetően megjelentek a herbicid toleráns hibridek is, amely állományokban lehetőségünk nyílik posztemergensen is védekezni a gyomnövények ellen. A Clearfield® hibridek esetén a Listego* gyomirtó szer 1,2 l/ha dózisban tökéletes kiegészítője a preemergens gyomirtásnak. Kijuttatását minden esetben a gyomnövények fejlettsége határozza meg, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles, míg a magról kelő kétszikűek 2-4 leveles állapotban a legérzékenyebbek az imazamox hatóanyagra. A tökéletes hatáskifejtés érdekében kardinális kérdés, hogy megfelelő időben végezzük el a kezelést.  Vizsgálatainkban a Listego* alkalmazásával 24%-os terméstöbblet volt elérhető a csak alapgyomirtáshoz képest (1. ábra).

Erősebb gyomnyomás esetén, illetve parlagfűvel fertőzött táblán a Clearfield® Plus hibridek termesztése és a hozzá kapcsolódó gyomirtási eljárás választása lehet célravezető (2. ábra). A Listego Plus** 2 l/ha dózisban az adjuváns rendszerének köszönhetően flexibilisebb kijuttatást tesz lehetővé, heterogén gyomkelés és fejlettebb gyomnövények ellen is biztosabb hatást érhetünk el a nehezen írtható gyomokkal (kakaslábfű, parlagfű, fehér libatop, varjúmák) szemben is.

Előfordulhat, hogy mezei acattal fertőzött táblán vagyunk kénytelenek napraforgót termeszteni. Ebben az esetben az Express-toleráns napraforgó hibridjeink termesztését javasoljuk a hozzá kapcsolódó gyomirtási technológia alkalmazásával (2. ábra). Az évelő kétszikűek elleni védekezés legjobb módja továbbra is az elővetemény tarlóján végzett totális gyomirtás, amelyre a Medallon Premium 4-6 l/ha dózisban kiváló lehetőséget kínál. Így a területünket mentesíthetjük az évelő gyomnövényektől, a továbbiakban pedig bátran termeszthetünk Clearfield® vagy Clearfield® Plus hibrideket is.

2.ábra: A terület gyomviszonyaihoz igazított gyomirtás technológiai ajánlat
2.ábra: A terület gyomviszonyaihoz igazított gyomirtás technológiai ajánlat

Egyre nagyobb gondot jelentenek az évelő egyszikűek (fenyércirok, tarackbúza, csillagpázsit), de megjelentek a melegigényes és később csírázó magról kelő egyszikű, új kölesfajok és muharfélék is. Kétszikű kultúrában, azaz a napraforgóban is lehetőség nyílik szelektív egyszikű irtó készítménnyel történő védekezésre. A Syngenta 2019-től egy új, szelektív egyszikű irtó csomaggal, a Serval-val jelentkezik. A Serval gyűjtőcsomag a Leoprad 5EC*** és a tökéletes hatáskifejtéshez szükséges nedvesítőszer a Fix-Pro kombinációja. A nedvesítőszer hozzáadása a készítményhez nem növeli a fitotoxicitás kockázatát. Dózisát a területen található gyomflórához igazíthatjuk (1. táblázat). Más növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatása nem javasolt. A teljes hatáskifejtéshez 2-3 hétre is szükség lehet, de a gyomnövények növekedése hamar, már a kijuttatást követő 3-4-ik napon megáll, így nem jelentenek további konkurenciát.

Célgyom

Dózis

Magról kelő egyszikűek

0,7 - 1,0 l/ha

Fenyércirok

(0,8) 1,0 - 1,2 l/ha

Tarackbúza

2,0 - 2,5 l/ha

Csillagpázsit

3,0 - 3,5 l/ha

A gyomok kártételén túl, jelentős terméscsökkentő tényezőként léphetnek fel a gomba kórokozók is. Az Amistar Sun**** két, egymást segítő hatóanyagának köszönhetően kiváló védelmet biztosít a leggyakrabban fellépő levél-, szár- és tányérbetegségek (alternária, rozsda stb.) ellen. Preventív védelmet jelent a szklerotíniával szemben is. A difenokonazol hatóanyag igen széles gombaölő hatásspektruma mellett, az azoxistrobin pozitív élettani hatása segít a napraforgónak a hőség és aszály okozta stresszes időszakok átvészelésében, a fotoszintézis intenzívebbé válik, és az asszimiláció is fokozódik, ami a termés mennyiségében is jelentősen megmutatkozhat. Kísérletünkben az Amistar Sun **** 14%-os terméstöbbletet eredményezett (1. ábra), ami nem elhanyagolható mennyiség a napraforgó termésátlagokat figyelembe véve. Kijuttatására a napraforgó 6 leveles állapotától a virágzásig van lehetőség 1,0 l/ha dózisban.

Rovarkártevők ellen (barkó, levéltetvek, poloskák, bagolylepke lárvák) a Karate Zeon 5 CS 0,15 -0,2 l/ha dózisban, továbbá a Judo 1,25 l/ha dózisban a virágzásig terjedő időszakban vethető be eredményesen.

A betakarítás előtt, illetve során szintén nagy veszteségek keletkezhetnek. A pergési veszteség, madárkár csökkentésének kiváló módszere az állományszárítás. A Reglone Air alkalmazásával a betakarítás akár már a kijuttatást követő 7. napon elkezdődhet, a kaszatok egyenletesen a kívánt nedvességtartalomra száradnak.  A Reglone Air egyedülálló a Symprolam hatásfokozó tartalma miatt. Ez különbözteti meg a piacon található más, azonos hatóanyag tartalmú készítményektől és a leggyorsabb, leghatékonyabb desszikkáló készítménnyé teszi. Magas hasmagasságú permetezőgéppel történő kijuttatása esetén cseppnehezítő permetléhez adagolása nem szükséges, légi kijuttatás esetén azonban elsodródás csökkentő készítmények alkalmazása kötelező. A Reglone Air alkalmazása akár 400 kg termés megmentését is jelentheti hektáronként.

Összefoglalva a Syngenta 2019-ben is teljes növényvédelmi technológiát kínál a vetéstől egészen a betakarításig, biztosítva ezzel egy újabb sikeres termesztési év alapjait (3. ábra).

3.ábra: Syngenta napraforgó technológia: vetéstől a betakarításig
3.ábra: Syngenta napraforgó technológia: vetéstől a betakarításig

  • * A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
  • **A Listego Plus azonos a Pulsar Plus 04.2./10624-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel
  • ***A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.
  • ****Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölőszerrel
  • A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye

 

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.