You are here

Share page with AddThis

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Utolsó módosítás:
2021.01.27.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
0,5 kg, 5 kg
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
WP (nedvesíthető por alakú permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Pernonoszpórafélék ellen csak tiszta hatóanyaggal.

A Ridomil Gold Plus a felszívódó mefenoxam és kontakt rézoxi-klorid hatóanyagai révén külső és belső védelmet nyújt a növénynek a betegségek ellen. A mefenoxam a permetezést követően 30 perc múlva felszívódik és a növényben csúcsirányba szállítódik, ezáltal védi az új hajtásokat is. A kontakt hatású rézoxiklorid a levél felületén marad és ott gátolja a gombaspórák csírázását. A rézoxiklorid növeli a növényi bőrszövet ellenálló képességét is.

Az engedélyező hatóság a Ridomil Gold Plus 42,5 WP engedélyokiratát 2020. december 31-i hatállyal visszavonta. A terméket nagy- és kiskereskedők a 2021. június 30-ig értékesíthetik, a szer felhasználása 2022. június 30-ig engedélyezett.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
szőlőperonoszpóra3,5–4,0 kg/ha.
A Ridomil Gold Plus-t a virágzás végétől javasoljuk kijuttatni 10–14 naponként 2–3 alkalommal.
21 nap
szója, borsó,
hagyma (kivéve zöldhagyma)
peronoszpóra4,0 kg/ha30 nap
komló (szárított)peronoszpóra4,0–6,0 kg/ha14 nap
dísznövények*fitoftórás tőpusztulás0,2%-os töménységben (permetlé 10 l/m2)Az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
burgonyaburgonyavész4,0 kg/ha.
A sorzáródásig kontakt készítménnyel védekezzünk (pl. réztartalmú készítmények), ami védelmet nyújt a korai fertőzések ellen. A sorzáródástól indítsuk a Ridomil Gold Plus-os kezelést. 2–3 alkalommal, blokkszerűen juttassuk ki a Ridomil Gold Plus-t 8–12 naponként. Csapadékos időben 8 napos permetezési fordulókat tartsunk. A Ridomil Gold Plus blokk után záró permetezésre Altima-t javasolunk, kiváló gumófitoftóra elleni hatékonysága miatt, ami a burgonya tárolhatóságát nagymértékben javítja.
21 nap
paradicsomfitoftóra, alternária, szeptória4 kg/ha.
A fertőzésveszélyes időpontban 2–3 kezelést javasolunk 8–12 napos permetezési fordulóval. Réztartalma miatt hatékony a baktériumos megbetegedések ellen is.
7 nap

* közterületi felhasználás is engedélyezett

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

Borsó

Burgonya

Dísznövények

Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma)

Komló

Paradicsom

Szója

Szőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny a nagy vízáteresztő képességgel rendelkező felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőkalap, védőlábbeli, FFP2SL légzésvédő félálarc,
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, permetező arcvédő vagy védőszemüveg

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199