You are here

Share page with AddThis
Ridomil Gold MZ 68 WG

Ridomil Gold MZ 68 WG

Utolsó módosítás:
2021.03.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
250 g
5 kg
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilamidok
ditiokarbamátok
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kfejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

II. (250 g-os kiszerelés felett)
III. (250 g-os kiszerelésben)

Pernonoszpórák ellen.

A Ridomil Gold MZ 2,5 kg/ha adagban a felszívódó és kontakt hatóanyaga révén külső és belső védelmet nyújt a növénynek a betegségek ellen. A mefenoxam a permetezés után 30 perc múlva felszívódik és a növényben csúcsirányba szállítódik. Ezáltal védelmet nyújt az új hajtások részére is. A kontakt hatású mankoceb a levél felületén marad és a gombaspórák elpusztítása révén gátolja a növény fertőződését.

Az engedélyező hatóság a Ridomil Gold MZ 68 WG engedélyokiratát 2021. július 4-i hatállyal visszavonja. A terméket nagy- és kiskereskedők a 2021. október 04-ig értékesíthetik, a szer felhasználása 2022. január 04-ig engedélyezett.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
burgonyaburgonyavész
(fitoftóra), alternária
Sorzáródásig kontakt készítménnyel védekezzünk (pl. réz hatóanyagú készítménnyel), ami védelmet nyújt a korai rizoktóniás, alternáriás és fitoftórás fertőzések ellen. A sorzáródást követően kezdjük a Ridomil Gold MZ-vel való permetezést 2,5 kg/ha dózisban. Két-három alkalommal, blokkszerűen juttassuk ki a Ridomil Gold MZ-t 8–12 naponként. Csapadékos időben 8 napos permetezési fordulókat tartsunk.
A Ridomil Gold MZ blokk után záró permetezésre a javaslatunk az Altima, kiváló gumófitoftóra elleni hatékonysága miatt, amely a burgonya tárolhatóságát lényegesen javítja.
7 nap
dísznövényfitoftóra, peronoszpóra2,5 kg/ha a kezdeti tünetek megjelenését követően 7-14 naponként szükséges permetezni. Öntözés esetén a kezelés a lombfelület felszáradását követően végezhető. A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.Rendeltetés szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.
uborkaperonoszpóraA fertőzés kezdetekor használjunk kétszer Ridomil Gold MZ-t, 2,5 kg/ha dózisban. Ezt kövesse két Amistar-os kezelés. Vöröshagymában a készítmény őszi felszedésű egyéves és kétéves termelésű állományban valamint vetőmagtermesztésben használható. Borsóban (száraz) a szer legfeljebb egy alkalommal alkalmazható.3 nap
dohány21 nap
vöröshagyma,
fokhagyma,
mogyoróhagyma, borsó (száraz)
28 nap
szőlő (bor, csemege)peronoszpóra,
szőlőorbánc
A Ridomil Gold MZ-t fertőzés-veszélyes időszakban javasoljuk kijuttatni a virágzás előtt indítva a permetezési blokkot 2,5 kg/ha dózisban.56 nap
paradicsomparadicsomvész, alternária, szeptória,Megelőző jelleggel javasolt alkalmazni, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor ki kell permetezni 2,5 kg/ha dózisban. Öntözött és járványveszélyes időjárási körülmények között 8 napos, közepes erősségű fertőzés esetén 10 napos, míg gyenge fertőzési körülmények között 12 napos permetezési forduló javasolt.7 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Burgonya

Dísznövények

Dohány

Fokhagyma

Mogyoróhagyma

Paradicsom

Szárazborsó

Szőlő

Uborka

Vöröshagyma

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlőben 10 m, egyéb kultúrákban 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruházat, védőkesztyű, szem-/arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőruházat, védőkesztyű, szem-/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199