You are here

Moddus Evo

Utolsó módosítás:
2018.02.05.

Növekedés-szabályozó

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
DC(diszpergálható koncentrátum)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Rugalmasan kijuttatható, biztos hatású kalászos szárszilárdító készítmény.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
Őszi búza Dózis: 0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)
Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.
Őszi
árpa
Dózis: 0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)
Tavaszi árpa Dózis: 0,4-0,6 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 29 – 49)
Tavaszi búza Dózis: 0,2-0,3 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 25 – 39)
Rozs Dózis: 0,3-0,5 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 25 – 49)
Tritikálé Dózis: 0,3-0,5 l/ha
A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 100-400 l/ha
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése – első toklászok megjelenése (BBCH 25 – 49)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyokirat érvényessége: 
2020.06.10.

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikale

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékkezelési tervnek megfelelően.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi elõírások

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Legjobb hatást 8° C fok felett, a növények aktív növekedési fázisában fejti ki.
  • Ügyelni kell az egyenletes permetlé eloszlásra, az átfedések elkerülésére.
  • Gyomirtó szerekkel, gombaölő szerekkel egy menetben kijuttatható.