You are here

Peak 75 WG

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
100 g
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szulfonilurea
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható/oldható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Két hatóanyagot tartalmazó, granulátum formulációjú, gyári kombináció. Széles hatásspektrumának köszönhetően ideális megoldást jelent mind a magról kelő, mind az évelő kétszikűek ellen kukorica (takarmány, vetőmag, csemege), cirok és kalászos (őszi búza, tavaszi és őszi árpa, rozs, zab, tritikálé) kultúrákban.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Károsító Dózis, kijuttatási időpont ÉVI
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) magról kelő kétszikű gyomnövények 15 – 20 g/kg dózisban a kultúrnövény 3-6 leveles, magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni.  A permetléhez minden esetben nedvesítőszer hozzáadása szükséges (0,1 l/ha Fix Pro) javasolt rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás
silókukoricában 14 nap
cirok magról kelő kétszikű gyomnövények rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé magról kelő kétszikű gyomnövények 15 – 20 g/kg dózisban a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől, bokrosodás végéig lehet kijuttatni a készítményt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre   A permetléhez minden esetben nedvesítőszer hozzáadása szükséges (0,1 l/ha Fix Pro) javasolt rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás

Megjegyzés: A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A készítmény vagy bármely más proszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Csemegekukorica

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Takarmánykukorica

Tavaszi árpa

Tritikálé

Vetőmagtermesztés

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy proszulfuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 20 g hatóanyag/ha/3év.
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
 • Kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199