You are here

Listego Plus

Listego Plus

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
3 l
5 l
10 l
50 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
imidazolinone
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes! Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Clearfield Plus napraforgó hibridek kiváló hatékonyságú posztemergens gyomirtószere.

Adjuvánsrendszerének köszönhetően jobb permetléfedettséget biztosít, emellett több hatóanyag jut be a gyomnövényekbe. Így a napraforgó nehezen írtható gyomnövényei ellen hatékonyabb védelmet nyújt (pl.: kakaslábfű, fehér libatop), valamint a fejlettebb gyomnövények ellen és heterogén gyomfejlettség esetén (pl.: parlagfű) is kiváló hatékonyságú. biztosabb hatást képes nyújtani.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
napraforgó (imidazolinon ellenálló CLHA+) magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 1,2-2,0 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: (a napraforgó fenológiai állapota szerint): 2 leveles állapottól 8 leveles fejlettségig (BBCH 12-18)
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • EUH208 Etoxilált szorbitán monolaurátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199