You are here

Axial One

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirazolin
Formuláció: 
EC (emulzióképző folyékony permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Őszi és tavaszi kalászosok posztemergens gyomirtására.

Magról kelő egyszikű- és kétszikű gyomok ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Gyomnövény Kultúra Dózis, kijuttatási időpont Utóvetemény É.V.I.
Érzékeny gyomok
Nagy széltippan
Vadzab
Parlagi ecsetpázsit
Ebszékfű
Ragadós galaj
Parlagi pipitér
Pipacs
Szulák keserűfű
Parlagi nefelejcs
Pásztortáska
Repce árvakelés
Repcsényretek
Kék búzavirág
Mezei tarsóka
Tyúkhúr
őszi búza,
őszi árpa,
tavaszi árpa,
rozs,
tritikálé
A készítményt a kalászosok bokrosodásának kezdetétől a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,75 – 1,3 l/ha adagban. A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében 1,0-1,3 l/ha dózisban kell alkalmazni. Valamennyi engedélyezett kultúrában a készítményt egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal lehet felhasználni.
A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles korukban, a szárbaindulás előtt a legérzékenyebbek a készítményre.
Nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen a szárbaindulás kezdetéig 0,75 l/ha, szárbaindulást követően illetve erős fertőzés esetén 1,0 l/ha a javasolt dózis. Vadzab (Avena fatua) ellen optimális időben végzett kezeléskor elegendő az 1 l/ha szermennyiség, szárbaindulást követően illetve erős gyomnyomás esetén az 1,3 l/ha alkalmazása szükséges.
A parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) rendkívül érzékeny a készítményre, előfordulása esetén az alacsonyabb, a 0,75 l/ha adag kijuttatása is elégséges.
Nincs korlátozás. Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPO 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPE 2 A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében [az előírt talajtípus vagy helyzet] talajokra ne használja!
 • Spe 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A jó herbicidhatás előfeltétele a gyomnövények megfelelő permetléfedettsége.
  • Az ún. kettős réses vagy kettős lapos sugarú szórófejek alkalmazásával, ilyen pl.: a Turbo Twin Jet, a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatékonyság jelentősen javítható.
  • A permetezésre 200–300 l/ha vízmennyiséget használjunk. Erős gyomosodás esetén, ha a gyomok egymást is árnyékolják, a nagyobb permetlémennyiség használatát javasoljuk.
  • A készítmény bármilyen típusú közepes vagy nagy lémennyiséggel dolgozó permetezőgéppel kijuttatható, amelynek jól működő keverő-berendezése van, és megfelelő borítást, egyenletes eloszlást képes biztosítani.
  • Hormonhatású hatóanyagokat tartalmazó és perzselő hatású készítményekkel nem keverhető. Keverhető minden általánosan használt por alakú, granulátum vagy folyékony műtrágyával, de a keverhetőséget a helyszínen ellenőrizni kell.
  • Durum búzában a fitotoxicitás veszélye miatt használatát nem javasoljuk.