You are here

Maxim 025 FS

Utolsó módosítás:
2018.10.17.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
200 l
1000 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirol
Formuláció: 
FS (szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Forgalmi kategória: I.

Folyékony gombaölő csávázószer.

Őszi búza, napraforgó csávázásra csírakori betegségek ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
kalászosok (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) kő-, fedett-, szár- és porüszög, hópenész, szeptóriás, helminthospóriumos és fuzáriumos betegség 2 l/t előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
napraforgó fehér- és szürkepenész, alternária, fuzáriumos betegségek 5 l/t

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Napraforgó

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a növényvédő szerrel kezelt vetőmag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött, illetve a talajfelszínen maradt növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Csávázás: védőkesztyű
 • Vetés: védőkesztyű

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások: -

Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások (A csávázott vetőmag csomagolásán feltüntetendő!):

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások
– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
– Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt
– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben
– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
– A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után
– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Hatóanyaga a fludioxonil véd a talajból fertőző és a vetőmag felületén megtapadó gombák ellen.
  • Napraforgó csávázására a Maxim 025 FS 5 l/t + Apron XL 350 FS 3 l/t csávázószerek kombinációja hatékony védelmet nyújt a csírakori és a keléskori betegségek – pl. szürkepenész, alternária, fuzárium, rizoktónia – ellen. Az Apron hatóanyaga a felszívódó mefenoxam a magba és a csíranövénybe is bejut és védi a fejlődő növényt. Kiemelkedő hatású a vetőmaggal terjedő peronoszpórás betegség valamint a moszatgomba (Pythium) fertőzésekkel szemben.
  • Hazánkban az értékesítésre kerülő Syngenta napraforgó hibridek Maxim 025 és Apron csávázószer kombinációval kezelve kerülnek forgalomba.